pj., 28. junija 2019

Lětsa so Arnošta Mukowa »Statistika Łužiskich Serbow« prěni raz­ w němskej rěči spřistupni – a to w digitalnej formje kaž tež ...

pj., 28. junija 2019

Stwórtego apryla jo se w lite­rar­nej kafejowni lipsčańskego Doma knigłow lyriski wjacor pód temu »Erdkunde« wótměł. »Zemjepis« jo se ...

pj., 28. junija 2019

Dnja 28. měrca, dźeń po jeje 100. po­smjertnych narodninach, přewjedźe towarstwo Přećeljo Smolerjec kniharnje literarny wječork k česći ...

pj., 28. junija 2019

Pśisamem styrista cejdejkow »Sněžynka« jo w běgu zajźo­neju lětowu namakało drogu k zajmcam. Projekt bu spěchowany wót Domowiny, ...

pj., 28. junija 2019

Wo duchowno-religioznej kulturje Serbow w prěnich lětstotkach po zasydlenju njewěmy skoro ničo. Tež stawizniske žórła po frankowskim ...

pj., 28. junija 2019

Aby wěc měła wuspěch, musyš teke na wen­kowne wuměnjenja glědaś. Za wustup Nimsko-Serbskego ludowego źiwadła w Dešnje 5. ...

pj., 28. junija 2019

Trochu hinaši wid na zrodźenje serbskeho nowinarstwaWo nastaću a rozwiću serbskeho narodneho hibanja nimamy dotal stawiznisku ...

pj., 28. junija 2019

Dominowacej wosobinje prěnjeho młodoserbskeho hibanja»Sym hižom někotre měsacy zaso w mojej lubej Łužicy, ale zwěsćuju ...

pj., 28. junija 2019

Serbske Nowiny, 14.06.1919:Knjez Bart z Parisa piše: Kaž z powěsćow, kiž su tudy dóšłe, wuchadźa, připisuja mi ...

pj., 28. junija 2019

Zo je Martin Luther ze swojim přełožkom biblije wuznamnje přinošował k nastaću dźensnišeje spisowneje němčiny, słuša k powšitkownej ...

pj., 28. junija 2019

▶ Wo eksulantach a Serbach2. meje předstaji stawiznarka Lubina Malinkowa w Budyskej Smolerjec kniharni swoju nowu ...

pj., 28. junija 2019

Spočatk lěta je wušoł w Budyskim nakładnistwje »Lumir« zešiwk, wopřijacy dwanaće dotal njepřistupnych čisłow za muske chóry z pjera ...

pj., 28. junija 2019

Awtor je němski žurnalist a rozhłosownik Claus Fischer. W principje njeje to zlě, sej dać wopisować aspekty swojich­ kulturnych ...

pj., 28. junija 2019

Krótke stawizny serbskeje wuměłskeje hudźby7. Ludowy ton trjechił – Jan BulankAtribut »ludowy« ma w scenje ...

pj., 28. junija 2019

kótara warstwa mójogo wobrazajo gótowa, jo dopołna?póglědnjenje njedobywa sepśez dłymi studnje, wónejenimeje ...

pj., 28. junija 2019

pomału pře skokzačuwach druhi krokpřed prěnimmyslach wróćobudźe z toho črija dźěch krok ...

pj., 28. junija 2019

dołha noha jeprjedy hač słowaswój puć nóžkujaa něšto wušne na nohi stajejapotom móhł awtor tekstej noze ...

pj., 28. junija 2019

Moja domizna je w mojej wutrobjeze mnu pućujeJojk je žiwy w mojej domiznjezbožo dźěći tu klinčizwony stadła ...

pj., 28. junija 2019

Teologiske ideje oratorija – 2. dźělPs 137, 1–4Při babylonskich rěkach sedźimy a płakamy, hdyž ...

pj., 28. junija 2019

Motiwy na jutrownych jejkach a na dalšich objektach ludoweho­ wuměłstwaWone su wšudźe: so wospjetowace geometriske ...

COM_EPAPER_PRIZJEWIC >>přizjewić so