»Horca« etniskosć požadana

artikl hódnoćić
(0 )
Leoš Šatava  Foto: z wobsydstwa Leoša Šatavy Leoš Šatava Foto: z wobsydstwa Leoša Šatavy

Leoš Šatava  Foto: <b>z wobsydstwa Leoša Šatavy</b>
Leoš Šatava Foto: z wobsydstwa Leoša Šatavy
Hižo kónc 1970tych lět zjewi so na towaršnowědnym polu teorija »etniskorěčneje witality«. Po slědźenjach a tezach jeje hłowneho załožerja Howarda Gilesa kaž tež jeho naslědnikow hodźi so dźě witalnosć (žiwjenjakmanosć) etniskich cyłkow eksaktnje měrić. Jako najwažniše runiny na tutym polu běchu status, demografiske faktory kaž tež institucionalna podpěra woznamjenjene.

W slědowacych lětdźesatkach so mjenowana teorija dale wuwiwaše. W nowšim času pak estiski wědomostnik Martin Ehala zwěsći, zo mjeztym wužiwany naprašnik »subjektiwneje witality« njeje w mnohich padach kmany dosć, realnu aktualnu žiwjenjakmanosć etnikuma postajić. Wón namjetuje, dwaj prototypaj etniskosće rozeznawać: »horcu« (emocionalnu, afektowu) a »zymnu« (racionalnu) formu. Po Ehalowym měnjenju je runje prěni mjenowany typ w zwisku z přetraćom abo rewitalizaciju etniskich cyłkow nimoměry skutkowny abo samo rozsudźacy.

Galerija

Gelesen 3153 mal Letzte Änderung am pjatk, 28 junija 2019 10:06