ShowEpaper

ShowEpaperD

POKIWY

04.06. | 19.30 hodź.

»Són swjatojanskej’ nocy« – dźiwadło z hudźbu na hłownym ­jewišću Budyskeho Němsko-serbskeho ludoweho dźiwadła

04.06.–06.06. | 21.00 góź.

»Błośańska noc powěsćow« Serbskego ludowego ansambla pśi Bismarckowem tormje w Bórkowach

07.06. | 10.00 hodź.

Serbske dźěćace dźiwadło předstaji kruch »KUS hinak – ­MAŁE WAMPIRY« Andreasa Galka w Dźiwadle na hrodźe w Budyšinje. Dalše předstajenje je 08.06.

08.06. | 19.00 hodź.

Přednošk »Narodna drasta ­a identita we wuchodosrjedźnej Europje« Anny Novikov w Budyskim Serbskim muzeju

11.06.–12.06.

76. Serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Bukecach

11.06. | 14.00 hodź.

Přełožerjej Jana Štillerová a Pětr Šołta předstajitaj knihu Ivony Březinoveje »Bjez čriji« na Praskich knižnych wikach.

12.06. | 17.00 hodź.

Knižna prezentacija biografije »We fokusu: Korla Awgust ­Kocor (1822–1904)« Zbigniewa Kościówa w Budyskim Serbskim muzeju

hač do 15.06.

Wustajeńca twórbow Maje ­Nageloweje w Drježdźanskim statnym ministerstwje za wědomosć, kulturu a turizm (Wigardowa 17)

17.06.–19.06.

9. mjezynarodny festiwal dudakow w Slepom

18.06. | 19.00 hodź.

»Gala operetow« SLA na Jakubec hrodźe w Mortkowje

až do 19.06.

Wósebna wustajeńca »Ako jo se z jaja swětło wupacyło do kraja« z fotografijami Maika Lagodzkego w Serbskem muzeju w Chóśebuzu

23.06. | 19.00 hodź.

Předstajenje knihi »Aus dem Alltag eines wendischen Pfarrers. Die Tagebücher von Bogumił Šwjela/Gotthold Schwela 1897–1945« z wudawaćelku ­Annett Brězanec w Smolerjec kniharni

23.06.–26.06.

Wosadny swjedźeń składnostnje 250 lět załoženja Wotrowskeje wosady we Wotrowje

25.06.–03.07.

Europeada w Korošce

hač do 30.06

Pućowaca wustajeńca »Swoboda kiwa! Serbja a mjeńšinowe prašenja po 1918« w Statnym wobwodnym archiwje w Mladej Boleslavje

až do 08.07.

Wustajeńca »Woblica – Antlitze« Lejny Theurigoweje w Serbskem domje w Chóśebuzu

hač do 04.09.

Wosebita wustajeńca »Party w 21. lětstotku« w Budyskim Serbskim muzeju

hač do 30.10.

Wosebita wustajeńca »Změna – łamki w rewěrje« fotoweje skupiny ASA w Hórnikečanskej Energijowej fabrice

RÓČNICY

› 1. junija 1947

wotmě so we Wojerecach prěni Serbski ewangelski cyrkwinski dźeń, zarjadowany wot fararja Wilema Černika

› 2. junija 1897

narodźi so Henryk Zeman, wučer, lektor, awtor hornjoserbsko-pólskeho słownika

› 6. junija 1947

załožištej so ćišćernja a nakładnistwo Domo­wina eGmbH; pozdźišo Nowa Doba­, ćišćernja Domowiny w Budyšinje

› 7. junija 1897

zemrě Michał Domaška, duchowny, basnik­, redaktor Misionskeho Posoła (1887–1897)

› 26. junija 1872

narodźi so Jurij Winger, duchowny, spisowa­ćel