ShowEpaper

ShowEpaperD

POKIWY

Přiběrajcy so wobmjezowanja koronawirusa dla zběhnu a zarjadowanja so zaso wotměwaja. Tule podamy zarjadowanja, kiž nje­běchu hač do 31. julija wotprajene. Prošu informujće so po­la zarjadowarjow, hač so woprawdźe přewjedu.

až do 06.09.

Wustajeńca wokoło módrośišća w Domowniskem muzeju Dešno

11.09. | 19.00 hodź.

Klasiski koncert »Serenada w zelenym« ze serbskimi a słowjanskimi twórbami w Stróži pola Malešec

17.9. | 19.30 hodź.

Inscenacija NSLDź »Prěki – Durich – Loborka« na Budyskim Hłownym jewišću

18.09.–20.09.

Molerska dźěłarnička »Duch indu­strializacije« Spěchowanskeho kruha za serbsku ludo­wu kulturu z. t. pod nawodom Maje Nageloweje w Energijowej fabrice w Hórnikecach

20.09. | 15.00 hodź.

Wotewrjenje wosebiteje wu­stajeńcy »Barby daliny. Moler Ante Trstenjak a Łužiscy Serbja« w Serbskim muzeju, Budyšin

26.09. | 19.30 hodź.

Koncert »Wobkuzłaca klasika« SLA w Budyskim Dźiwadle na hro­dźe

26.09. | 19.30 hodź.

Premjera inscenacije »Horce plincy« Frederika Holtkampa w Radworskej Meji

hač do 26.09.

Wustajeńca »Unterwegs. Grafik & Fotografie« Ursule Strozynski a Rainera Ahrendta w Galeriji Budissin

hač do 30.09.

Přehladka z korona-impresijemi šulerjow Budyskeho Serbskeho gymnazija w Serbskej kulturnej informaciji

4.10. | 19.30 hodź.

Koncert »Pućowanje po hudźbnym swěće Serbow« z Malte Hübnerom (wiolina) a Martinom Flade (wiola) z twórbami Kocora, Krawca, Rawpa, Kobjele, Mětška a Cyža w Budyskim Serbskim muzeju

RÓČNICY

› 12. septembra 1900

zemrě Korla Awgust Kalich, duchowny a předsyda Maćicy Serbskeje

› 14. septembra 1920

jo se naroźił Herman Jan, blidaŕ a narodny procowaŕ

› 25. septembra 1930

narodźi so Jan Brankačk, stawiznar a awtor­

› 26. septembra 1945

jo zemrěł Benjamin Běgaŕ, faraŕ a narodny procowaŕ