ShowEpaper

ShowEpaperD

POKIWY

We wulkej měrje so kulturne zarja­dowanja zaso wotměwaja. Přiwšěm móže krótkodobnje k přesunjenjam a wotprajenjam dóńć. Tuž informujće so dočasa pola zarjadowarjow, hač a pod kotrymi wuměnjenjemi so přewjedu.

3.11. | 19.30 hodź.

Inscenacija NSLDź »Prěki – Durich – Loborka« na Budyskim hłownym jewišću. Dalše předstajenje je w 10.00 hodź.

hač do 6.11.

Wustajeńca »Autark 2 – plastika, molerstwo, grafika« Borbory Wiesnerec w Galeriji Budissin

6.11. | 18.30 hodź.

Chórowy koncert »Ha, lisćička, łopjenka padaja« SLA w Rakečanskej cyrkwi

7.11. | 17.00 hodź.

Wopomnjenski koncert »In memo­riam Hinc Roj« SLA w Klětnjanskej cyrkwi

7.11. | 19.30 hodź.

Předstajenje inscenacije »Horce plincy« Frederika Holtkampa w Dźiwadle na hrodźe (hlej str. 28)

8.11. | 17.00 hodź.

Předstajenje inscenacije »Horce plincy« Frederika Holtkampa w hosćencu w Sulšecach

9.11. | 19.00 hodź.

Premjera knihi Cordule Rataj­czakoweje »Nowa swoboda? – Dopomnjenki na přewrót 1989/90« w Kamjentnym domje w Budyšinje

15.11. | 15.00 hodź.

Wjedźenje po wustajeńcy »Barby­ daliny. Moler Ante Trstenjak a Łužiscy Serbja« w Budyskim Serbskim muzeju w serbskej rěči,­ 16.00 hodź. w němskej rěči

18.11. | 16.00 hodź.

Chórowy koncert »Ha, lisćička, łopjenka padaja« SLA w Bukečanskej cyrkwi

22.11. | 17.00 hodź.

Předstajenje »Němskeho rekwie­ma op. 45« Johannesa Brahmsa z orchestrom SLA a chórom ewangelskeho kantorstwa swj. Pětra pod nawodom kantora Michaela Vettera w cyrkwi Marje a Marty w Budyšinje

27.11. | 19.30 hodź.

Hudźbno-literarny wječor »Zynki a linki« z Jurjom Šimanom, kiž čita twórby Romualda Domaški, w kulturnym domje w Sulšecach

wot 28.11.

Wosebita wustajeńca »Smjerć a ritual. Prehistoriske chowanja na Wowčej horje w Delnjej Kinje­« w Muzeju Budyšin w ko­operaciji ze Statnym muzejom za archeologiju Kamjenica

RÓČNICY

› 9. nowembra 1920

załoži so w Budyšinje Serbski Sokoł

› 12. nowembra 1845

narodźi so Jan Laras, pedagog, spisowaćel

› 15. nowembra 1845

narodźi so Jurij Gustav Kubaš, farar, redak­tor, publicist, narodny prócowar

› 27. nowembra 1945

zemrě Jurij Kral, farar, słownikar a grama­tikar

› 28. nowembra 1945

narodźi so Majka Kowarjec, dźiwadźelnica