ShowEpaper

ShowEpaperD

POKIWY

02.06. | 19:30 - 21 hodź.

KULTURNA ZAHRODA: Placebo Flamingo Drježdźanskemu trio je so w poslednich lětach wuspěšnje poradźiło, so wuměłsce wobkružować. 2012 dóńdźe k hudźbnemu »supergawej«. Po tutym transcendentnym podawku celebrěruje trio, nětko pod mjenom »Placebo Flamingo« prawidłownje wysokoenergetisku syntezu z funka, hiphopa, noweje a volxoweje abo ludoweje hudźby, rock´n rolla a samo jazza. Zarjadowanje wotměje so w Serbskim ludowym ansamblu w Budyšinje.

03.06 | 11.00 – 17.00 góź.

Wuměłstwowy festiwal w zagroźe – Wuměłce pód gołym njebjom. Wuměłce se prezentěruju pśed wócyma woglědowarjow ze swójimi źěłami w Domowniskem muzeju Dešno

08.06. | 18 hodź.

Psycholoinguistiske zakłady wjacerěčnosće: transformacija mytow k wukmanjenju,

přednošk Serbskeho instituta w Serbskim domje w Budyšinje

27.06 | 10.00 hodź.

ChOROwNjA abo »Cyły swět je jewišćo« – dźiwadłowy kruch Serbskeho młodźinskeho dźiwadła při NSLDź

22.04.2023 do 21.07.2023 | 10.00 – 16.30 góź.

Fotowa wustajeńca w chóśebuskem Serbskem domje – »wósobny glěd – mjazy strukturu a iluziju«

až do 28.7.

Wustajeńca »Sajźby. Blechenowa Italska a fotografiske krajiny Gurskego, Kläbera a Maćija« w groźe w Rogeńcu

hač do 23.08.

Wosebita wustajeńca »Wo ćišć. Našočasna ćišćana grafika ze Sakskeje a z Łužicy« mjez druhim z twórbami Maje Nageloweje, Angele Hampel a Borbory Wiesnerec w Kulturnohistoriskim muzeju Zhorjelskich zběrkow Kaisertrutz

hač do 22.10.

Wosebita wustajeńca »Čej’ da sy? Wurzeln im Wandel« w Budyskim Serbskim muzeju

RÓČNICY

› 1. junija 1973

załoži so Serbski kulturny ansambl Slepo

› 2. junija 1998

zemrě Erika Rajšowa, wučerka, awtorka wučbnicow

› 9. junija 1948

zemrě Arnošt Lodni, wučer, kulturny prócowar

› 10. junija 1848

zahaji so w Praze prěni Słowjanski kongres

› 14. junija 1898

zemrě Jan Bjedrich Tešnaŕ, duchowny, nabožny prócowar, prěni předsyda Maśicy Serbskeje (1880–1898)

› 19. junija 1998

zemrě Jan Hempel, ilustrator, jewišćowy wuměłc, filmowc

› 20. junija 1873

narodźi so Hajno Rizo, duchowny, basnik, zastupjer młodoserbskeho hibanja w Delnjej Łužicy