ShowEpaper

ShowEpaperD

POKIWY

Prošu wobhońće so do jednotliwych zarjadowanjow, po kajkich prawidłach (2G, 3G) so wotměwaja a hač je do toho přizjewjenje trěbne.

02.–07.11.

Chóśebuski filmowy festiwal

03.11. | 15.00 hodź.

Předstajenje komedije »Dołhož fenki běža« na hłownym jewišću Budyskeho dźiwadła

03.11. | 19.00 hodź.

Předstajenje knihi »Die Statistik der Lausitzer Sorben« Arnošta Muki z Robertom Lorencom w Biosferowym rezerwaće w Stróži

04.11. | 19.00 góź.

Wótwórjenje wustajeńce »Mólowaś ako slěd žywjenja – Malen als Lebensspur« Ute Gruner w Serbskem domje w Chóśebuzu

hač do 05.11.

Wustajeńca mólbow a objektow Eberharda Petersa w Galeriji Budissin

05.11. | 19.30 hodź.

Předstajenje komedije »Dołhož fenki běža« na hłownym jewišću Budyskeho dźiwadła

05.11. | 19.30 hodź.

Předstajenje wuběra zhudźbnjenych basnjow z antologije »Weltbetrachter«, mjez druhim z twórbu »Komposition in L-Dur­« Lenki, zhudźbnjenu wot komponista Christiana FP Krama­, w Měšćanskej bibliotece w Lipsku

06.11. | 17.00 hodź.

Wopomnjenski koncert »In me­mo­riam Hinc Roj« Serbskeho ludoweho ansambla w Klětnjanskej cyrkwi

06.11. | 17.30 hodź.

Předstajenje wuběra zhudźbnjenych basnjow z antologije »Welt­betrachter«, mjez druhim z twórbu »Komposition in L-Dur­« Lenki, zhudźbnjenu wot komponista Christiana FP Krama,­ w centralnej bibliotece w Drježdźanach

hač do 07.11.

Wustajeńca »Takle widźane. Foto­grafija a fotografika z Łu­žicy« we Wuchodosakskej wuměł­stwowej hali w Połčnicy, mjez druhim z fotami Maćija Bulanka, Geralda Großeho, Thomasa Kläbera a Jürgena Maćija­ (hlej str. 32)

hač do 07.11.

Pućowaca wustajeńca Serbskeho instituta »Swoboda kiwa! Serbja a mjeńšinowe prašenje po 1918« w Sakskej krajnej a uniwersitnej bibliotece (SLUB) w Drježdźanach

hač do 07.11.

Wubědźowanje »Rěč zwjazuje. Rěc zwězujo. Sorbisch verbindet« Załožby za serbski lud

10.11. | 14.00–17.00 hodź.

Institutny dźeń Budyskeho Serb­skeho instituta w Kulturnej fabrice we Wojerecach

wot 12.11.

Wustajeńca skulpturow Jürgena Cominotta w Budyskej Galeriji Budissin

12. a 13.11. | 19.30 hodź.

Jewišćowy bal na hłownym jewi­šću Budyskeho dźiwadła

14.11. | 16.00 a 22.00 hodź.

Wusyłanje Serbskeho čitanskeho rjada na Žitawskim Radio Zett; hósć: Beno Budar

16.11. | 19.00 hodź.

Předstajenje knihi »Leben im Zwiespalt« z Benediktom Dyrlichom w Lessingowym muzeju w Kamjencu

20.11. | 19.00 hodź.

147. schadźowanka w Budyskej »Krónje«

27.11. | 14.30 hodź.

Předstajenje knihi »Stop a stup« Měrany Cušcyneje na žurli při fa­rje Bukečanskeje wosady

27.11. | 17.30 hodź.

Adwentny koncert chóra Lipa w cyrkwi klóštra Marijina hwězda w Pančicach-Kukowje

27.11. | 19.30 hodź.

Komedija »Nic so smjeć!« Mira Gavrana w Dźiwadle na hrodźe w Budyšinje

hač do 30.11.

Wustajeńca »Lausitz – Łužica 2014« před pozadkom strukturneje změny we Łužicy z fotami Yvonne Most w Halleskej uniwersiće (Löwengebäude)

hač do 27.02.2022

Wosebita wustajeńca »5 x Němska po wšěm swěće. W špihelu migracije« z fotografijemi Jörga Müllera w Budyskim Serbskim muzeju

až do 13.03.2022

Wósebna wustajeńca »Sammelsur(b)ium – Serbske na wórach« w Serbskem muzeju w Chóśebuzu

Misnjenje

Při poslednim wudaću ćišćaneho wudaća Rozhlada dóńdźe k njedostatkam kaž zamazanemu ćišće­j abo zmylkam při wjazanju časopisa. Abonenća, kotřiž so dla toho přizjewichu, dóstachu narunanski eksemplar. Prosymy wo wodaće.

RÓČNICY

› 12. nowembra 1621

zemrě Jan Bok, wučenc, politikar, basnik

› 16. nowembra 1821

narodźi so Jan Bartko, wučer, spisowaćel, narodny prócowar