ShowEpaper

ShowEpaperD

POKIWY

do 29.02.

Wustajeńca »Cerno-běłe« wo serbskich kwasach w Serbskim kulturnym centrumje w Slepom

01.01. | 16.00 hodź.

Nowolětny koncert SLA na Kejžorskej žurli w Erfurće. Dalše wustupy 02.01. w Balingenje, 03.01. w Elsenfeldźe, 10.01. we Wje­lećinje, 11.01. w Kumwałdźe, 12.01. we Wósporku

08.01. | 19.30 hodź.

Hudźbno-literarny program SLA: Gabriela Marija Šmajdźina čita twórby Marje Krawcec.

12.01. | 13–18.00 hodź.

Swójbne popołdnjo w Budyskim Serbskim muzeju: 14.00 hodź. serbske wjedźenje po wustajeńcy »Sorbian street style«, 15.00 hodź. historiska drastowa pokaz­ka za sobuskutkowanje, 17.00 hodź. přirunowanje łužiskeje drasty něhdy a dźensa

17.01. | 19.30 góź.

Premjera zapusta SLA »Chtož se zwažyjo, tomu se raźijo« w »Złotem plonoju« w Hochozy

18.01. | 19.30 góź.

Zapust SLA na komornem jawišću w Chóśebuzu

19.01. | 16.00 góź.

Zapust SLA w góśceńcu »Zum Oberspreewald« w Nowej Niwje

22.01. | 8.30 a 10.30 hodź.

Premjera ptačokwasneho programa za dźěći na žurli Kamjenskeho hotela »Stadt Dresden«

25.01. | 19.30 hodź.

Hornjoserbska premjera ptačeho kwasa SLA »Štóž so zwaži, tomu­ so radźi« w Radworskej »Slaviji«, přizamknu so reje

26.01. | 16.00 hodź.

Ptači kwas SLA we wjacezaměrowej hali w Kulowje

30.01. | 19.30 hodź.

Sinfoniski koncert SLA z twór­bami Beethovena, Chlebníčeka a Dvořáka w Budyskim NSLDź

31.01. | 17.00 hodź.

Swójbne předstajenje ptačeho kwasa za dźěći »Zabyty ptači kwas« w Serbskim ludowym ansam­blu w Budyšinje

RÓČNICY

› 5. januara 1895

narodźi so Józef Nowak-Radworski, farar­, basnik, dramatikar a redaktor

› 15. januara 1870

jo se naroźił Wylem Nowy, faraŕ a kulturny procowaŕ, pśedsedaŕ Maśicy Serbskeje

› 18. januara 1895

załoži so Serbske spěwarske towarstwo »Meja« w Radworju z předsydu Janom Han­tušom a dirigentom Jurjom Sło­deń­kom

› 21. januara 1795

zemrě Pětr Elias Šěrach, knihićišćer a nakład­nik

› 22. januara 1945

zemrě Jan Skala, nowinar, basnik, narodny prócowar a narodnostny politikar

› 24. januara 1820

jo se naroźił Bjedrich Batš, ceptaŕ, misionaŕ­ a awtobiograf

› 24. januara 1895

załoži so w Ralbicach spěwarske towarstwo »Lilija«

› 25. januara 1895

narodźi so Pawoł Lubjenski, blidarski mišter­, narodny prócowar a župan Lubijskeje župy

› 29. januara 1995

zemrě Jurij Krawža, wučer, lektor a spisowaćel