ShowEpaper

ShowEpaperD

POKIWY

Pomału so wšelake wobmjezo­wanja k spomalenju rozšěrjenja koronawirusa zběhnu a zarjadnišća su zdźěla zaso wotewrjene. Zarjadowanja, kiž njeběchu hač do 14. meje wotprajene, tule po­da­my. Prošu informujće so pola zarja­dowarjow, hač so woprawdźe wotměja.

28.06 | 19.00 hodź.

Oratorij Pawoła op. 36 Felixa Mendelssohn Bartholdyja z chórom kantorstwa ewangelskeje wosady swj. Pětra a z orchestrom Serbskeho ludoweho ansam­bla w Budyskej cyrkwi Marje a Marty

hač do 03.07.2020

Wustajeńca z mólbami Hansa Kutschkeho w Galeriji Budissin

až do 16.08.2020

Wustajeńca wó lěśe 1990 w Bramborskem krajnem mu­zeju za moderne wuměłstwo w Chóśebuzu, mjazy drugim z fotografijemi Jürgena Maćija a Donalda Saischowy

hač do 23.08.2020

Wustajeńca »Jutry w Serbach« w Budyskim Serbskim muzeju

až do 30. septembra 2020

Wustajeńca »Rogeńc 1945« w Rogeńskem parku, kótaraž zaběra se z pśisudom derbstwa wjercha Pücklera a z wugnaśim wjerchojskeje swójźby

RÓČNICY

› 8. junija 1945

załoži so »Společnost přátel Lužice« w Praze znowa

› 20. junija 1920

jo se naroźił Fryco Nakońc, tkalc pśestrěń­cow a Domowinski funkcionaŕ

› 23.–25. junija 1995

wotmě so I. mjezynarodny folklorny festiwal­ »Łužica« w Chrósćicach

› 29. junija 1945

zemrě Jurij Słodeńk, wučer, hudźbnik, spisowaćel a narodny prócowar