ShowEpaper

ShowEpaperD

POKIWY

02.09. | 15 - 20 hodź.

Drastiwal – drastwowy swěźeń – Jubilej 50 lět w dešańskem muzeju: 40 lět Domowniski muzej plus 10 lět muzej »Stary lud«.

03.09. | 15 - 16 hodź.

Pśednosk wó žywjenju a stat­ko­wanju fararja B. ­Šwjele ku góźbje 150. narodnego dnja (dermotny zastup) w dešańskem muzeju

08.-10.09 | 18 hodź.

Molerska dźěłarnička »Dwórnišćo pisanosće« pod nawodom wuměłče M. Nageloweje w Dwórnišću inkluzije w Ra­dworju. Informacije a přizjewjenje: projektowa managerka Domowiny Rejzka Krüge­rowa tel. 03591/ 550291,

15.09. | 19:30 - 21:30 hodź.

Oratorium »Wójna | a | ... « w SLA w Budyšinje

24.09 | 15 – 17 góź.

Wustajeńca «Žeńske, maśerje, bogowki» w Domowniskem mu­zeju w Dešnje (dermotny zastup)

30.09. | 9 - 12 hodź.

Dźěćace-čaporowe wiki w Smjerdźečanskim kulturnym domje (darmotny zastup)

30.09 | 11-17 hodź.

Kóńc sezony we wobłuku muzeuma­ »Stary lud« w Dešnje – rucni­karje a wójaki su we jsy žywe, nježli až se cuze wójaki pśibli­žyju ...

1.10. 15 hodź.

Komorny koncert hudźbnikow Ronald Hein a Hiroto Saigusa »Puće a zetkawanja – Wege und Begegnungen« na swjedźenskej žurli Serbskeho muzeja w Bu­dyšinje

3.10. | 18 hodź.

Premjera »Ducy domoj – Unterwegs nach Hause« w Hrodźe Lichań

Až do 13.10. | 10 góź.

Wustajeńca »Serbske žywjenje w Drjenowje« (dermotny zastup­)

hač do 22.10.

Wosebita wustajeńca »Čej’ da sy? Wurzeln im Wandel« w Serbskim muzeju w Bu­dyšinje

RÓČNICY

› 4. septembra 1873

narodźi so Jurij Słodeńk, wučer, hudźbnik, spisowaćel, narodny prócowar

› 5. septembra 1873

narodźi so Bogumił Šwjela, farar, redaktor, rěčespytnik, sobuzałožer Domowiny, předsyda Maśicy Serbskeje (1933–1934)

› 10. septembra 1998

zemrě Kata Malinkowa, přełožowarka, spěchowarka serbskeho dźěćaceho ­dźiwadła

› 11. septembra 1948

wotewri so prěnja wustajeńca serbskich tworjacych wuměłcow

› 11. septembra 1948

załoži so Koło serbskich tworjacych ­wuměłcow; předsyda Conrad Felixmüller

› 13. septembra 1898

narodźi so Pawoł Krječmar, pismikistajer, ludowy basnik

› 13. septembra 1923

narodźi so Arnošt Kowar, ludowědnik, muzejownik, awtor