ShowEpaper

ShowEpaperD

POKIWY

03.10. | 17.00 hodź.

Balet »Za Marju – Wosrjedź nocy­« k wopominanju dr. Marje Grólmusec na hudźbu Bohuslava Martina w Budyskim Serbskim ludowym ansamblu. Dalšej předstajeni tam 06.10. w 19:30 hodź. a 26.10. w 19.00 hodź. w Choćebuskim dźiwadle Piccolo.

04.10. | 18.30 hodź.

Oratorij »Hrodźišćo« Měrćina Weclicha a Madleny Nasticcyneje z chórom 1. serbskeje kulturneje brigady a orchestrom SLA w awli Techniskeje uniwersity w Libe­recu (zahajenje »Serbskeho kulturneho lěta«)

05.10. | 10–17.00 hodź.

Dźěłarnički we wobłuku wustajeńcy »Sorbian Street Style« w Serbskim muzeju a Dźiwadle na hrodźe w Budyšinje: fotoshooting, styling, body-painting, graffiti, urban dance, 3D-naćiski mody, zhotowjenje parličkowych debjenkow, upcycling

06.10. | 17.00 hodź.

Předstajenje »Łapanje šefa«, kome­dije Thomasa Steinkeho, w klóšterskej bróžni w Pančicach-Kukowje. Dalše předstajenja 12.10., 19.30 hodź. w Budyskim Dźiwadle na hrodźe,­ 13.10. w Chróšćanskej Jednoće, 20.10. w Njebjelčicach (wobě w 17.00 hodź.), 27.10. w 17.00 hodź. a 29.10. w 10.00 hodź. w Dźiwadle na hrodźe.­

16.10. | 19.30 hodź.

»Linki a zynki« – hudźbno-literarny program. Stanisław Brankačk čita w Serbskim ludowym ansamblu z knihi Jurja Brězana »Stary nan«.

17.10. | 18.00 góź.

Cytanje z knigłow Erwina Hanu­ša »Wósłonki mójogo žywje­nja« w Serbskem domje w Chóśebuzu

18.10. | 16.00 hodź.

Premjera knihi Marka Grojlicha »A srjedźa Kaponica – Mittendrin der Hahneberg« w farskej bróžni ewangelskeje farskeje wosady w Rakecach (hlej str. 24)

19.10. | 15.00 hodź.

Přepodaće Myta Ćišinskeho w Čerwjenej žurli Klóštra Ma­rijineje hwězdy w Pančicach

19.10. | 19.00 hodź.

Koncert a předstajenje noweje cejdeje duwa Mlokawka (Walburga Wałdźic a Max Loeb Garcia) w Čerwjenym salonje hrodu we Worklecach

27.10. | 11.00 hodź.

Łužiske literarne dopołdnjo składnostnje 80. narodnin Michała Lorenca

30.10. | 19.30 hodź.

Wopomnjenski koncert za Detlefa Kobjelu w Budyskim SLA. Dalši termin je 31.10. w 16.00 hodź. na Choćebuskim Komornym jewišću.

31.10.

Kónc zapodaća požadanjow za slě­dźerske stipendije w Serbskim instituće w lěće 2020

RÓČNICY

› w oktobrje 1944

padny basnik Jurij Chěžka

› 13. oktobra 1919

jo zemrěł Jan Bjarnat Krušwica, faraŕ, kjarližaŕ a kulturny procowaŕ

› 14. oktobra 1794

zemrě Michał Jan Wałda, duchowny, kěrlu­šer 

› 16. oktobra 1744

jo se naroźił Pomgajbog Kristalub Fryco, faraŕ, pietist, basnikaŕ, wudawaŕ, ­pśestajaŕ nabóžnych knigłow

› 29. oktobra 1869

narodźi so Jan Awgust Zoba, bur, ­zapósłanc Sakskeho krajneho sejma (1901–1911)