ShowEpaper

ShowEpaperD

POKIWY

02.09. | 18.45 góź.

»Serbski Transit« awdiowalk ­kolektiwa SINT w góli mjazy Chóśebuzom a Žylowom, ­dalšny ­awdiowalk 03.09.

02.09.–04.09.

Staroměšćanski festiwal w Budyšinje

hač do 04.09.

Wosebita wustajeńca »Party w 21. lětstotku« słowakskeho wuměłskeho projekta w Budyskim Serbskim muzeju

09.09. | 19.00 hodź.

»Serenada w zelenym« z twórbami Kocora a druhimi serbskimi a słowjanskimi twórbami w Domje tysac hatow w Stróži

10.09. | 15.00 góź.

38. schadowanka pśi góźbje 70. jubileja Dolnoserbskego gymnaziuma na šulskem dwórje Dolnoserbskego gymnaziuma w Chóśebuzu

hač do 11.09.

Prezentacija twórbow składnostnje Budyskeje lěćneje ­akademije w Starej wodarni w Budyšinje

16.09. | 19.30 hodź.

Premjera rejwaneho dźiwadła »Z nadźiju do přichoda« SLA na hłownym jewišću Budyskeho dźiwadła

19.09. | 10.00 hodź.

Rejwane dźiwadło »Z nadźiju do přichoda« SLA na hłownym ­jewišću Budyskeho dźiwadła

23.09. | 19.30 hodź.

Komorno hudźbny wječor w ramiku lěta Zejlerja a Kocora »Pój, wječoro k nam rjany« SLA w Budyskim Serbskim domje

25.09. | 15.00 hodź.

Komorny koncert »Wo słowjanskej duši« w Budyskim Serbskim muzeju

25.09. | 16.00 hodź.

Rejowane dźiwadło »Z nadźiju do přichoda« SLA na hłownym ­jewišću Budyskeho dźiwadła

25.09. | 17.00 hodź.

Serbske dźěćace dźiwadło předstaji kruch »KUS hinak – ­MAŁE WAMPIRY« Andreasa Galka w dźiwadle na hrodźe w Budy­šinje.

až do 30.09.

Wustajeńca »Widy« z twórbami Heinza Bahrkego w Serbskem domje w Chóśebuzu

hač do 30.10.

Wosebita wustajeńca »Změna – łamki w rewěrje« fotoweje skupiny ASA w Hórnikečanskej Energijowej fabrice

až do 31.10.

Wósebna wustajeńca ­»WUGLĚDY – Serbska kultura mjazy tradiciju & modernu« w Serbskem muzeju w Chó­śebuzu

RÓČNICY

› 8. septembra 1947

załoži so Serbska wyša šula w Budyšinje

› 11. septembra 1947

narodźi so Toni Bruk, filmowy režiser a producent, prócowar na polu serbskeho filma

› 16. septembra 1872

narodźi so Michał Wjerab, wučer, ­muzejownik, kulturny historikar

› 18. septembra 1897

narodźi so Richard Hajna, wikowar, ­braška, narodny prócowar

› 20. septembra 1747

narodźi so Jan Bjedrich Fryco, duchowny, rěčewědnik, demograf

› 23. septembra 1847

narodźi so Mato Rizo wučer, basnik, ­kulturny prócowar

› 27. septembra 1922

narodźi so Jurij Šěn, muler, ludowy ­spisowaćel

› 28. septembra 1947

zemrě Jurij Cyž, prawiznik, narodny ­prócowar