ShowEpaper

ShowEpaperD

POKIWY

NSLDź:

04.05. I 19.30 godź.

Smjerś pó štuckach (Tod nach Strophen)

Błotojski krimi wót Alexandra Maruscha a Madleńki Šołćic

dolnoserbski wót Fabiana Kaulfürsta, pó wulicowańku Marcusa Końcarja

w Radušu (kulturna bróžnja)

05.05. | 17.00 hodź.

Radoraj

Serbske dźěćace dźiwadło při NSLDź fantazijowa bajka w šěsć wobrazach, spisała Edeltraud Almira, do hornjoserbšćiny přełožiła­ Dorothea Šołćina

w Dźiwadle na hrodźe

08.05. | 19.30 hodź.

Klub der geheimen Sorben/Klub potajnych Serbow

moderna bajka – produkcija Thespis Centrum, sociotheatralneho centruma NSLDź; projekt­ we wobłuku mjezynarodneho dźiwadłoweho projekta »phōnē-Giving minority languages a voice«

w Dźiwadle na hrodźe

(PREMJERA)

13.05. | w 14.00 hodź.

Smjerś pó štuckach

Błotojski krimi wót Alexandra Maruscha a Madleńki Šołćic

dolnoserbski wót Fabiana Kaulfürsta, pó wulicowańku Marcusa Końcarja

w Choćebuzu (komorne jewišćo)

14.05. | 10.00 godź.

Tśmjelojc Hana wócakujo woglěd

wót Měrka Brankačka, pśestajił Jan Měškank źiwadło k sobu cynjenju­ za serbske a serbski wuknjece źiśi wót 4 lět

w zakładnej šuli w Tšupcu

(PREMJERA)

RÓČNICY

› 2. meje 1964

zemrě Lubina Rawpowa-Holanec, koncertna organistka

› 4. meje 1864

narodźi so Jan Gólč, farar a kulturny prócowar

› 18. maja 1684

jo se naroźił Krystof Gabriel Fabricius, faraŕ, spisowaśel a rozswětlaŕ

› 19. meje 1904

zemrě Korla Awgust Kocor, wučer, komponist a dirigent

› 24. meje 1704

narodźi so Matej Dołhi, Ochranowski prócowar

› 24. meje 1804

narodźi so Michał Buk, farar a spisowaćel

› 25. maja 1864

jo se naroźił Mato Nowka, faraŕ, towarišnostny procowaŕ a załožaŕ prědnego dolnoserbskego tyźenika (Bramborski Serbski Casnik)