ShowEpaper

ShowEpaperD

POKIWY

hač do 06.01.

Wustajeńca »Wuměłstwo za darjenje a zběranje« w galeriji ­Budissin

07.01. | 19.45 hodź.

Přednošk Marcela Hozy, Diany Wowčerjoweje a Bosca Hojera wo putnikowanju do Krupki w Putniskej hospodźe w Chrósćicach

08.01. | 19.00 góź.

Nowolětny koncert Serbskego ludowego ansambla na Nowem jawišću w Złem Komorowje

10.01. | 18.00 hodź.

Wótwórjenje wustajeńce »Swoboda kiwa! Serbja a mjeńšinowe prašenje po 1918« w bramborskem krajnem sejmje w Pódstupimje

11.01. | 17.00 hodź.

Wosebite wjedźenje po wustajeńcy »Wšo je krajina. Serbski moler Jan Buk« w Budyskim Serbskim muzeju

12.01. | 19.30 góź.

Prapremjera ptaškoswajźbo­wego programa »Jakub a Kata« SLA na Komornem jawišću w Chóśebuzu

až do 13.01.

Wustajeńca »módre z běłymi kwětkami – módrośišć« w Serbskem domje w Chóśebuzu

13.01. | 19.00 góź.

Pśedstajenje ptaškoswajźbo­wego programa »Jakub a Kata« SLA w gósćeńcu »Złoty plon« w Hochozy

13.01. | 19.30 hodź.

Premjera inscenacije »ChOROwNjA« Serbskeho młodźinskeho dźiwadła při NSLDź w Dźiwadle na hrodźe w Budyšinje

21.01. | 19.30 hodź.

Předstajenje ptačokwasneho programa »Jakub a Kata« SLA w Slawiji w Radworju

21.01. | 19.30 hodź.

Nowolětny koncert Christiny Bylow, Marka Chaeta, Petera Jarchowa a Heidemarie Wiesnerec moderěrowany wot Gregora Kliema w Budyskim Serbskim muzeju

22.01. | 16.00 hodź.

Předstajenje ptačokwasneho programa »Jakub a Kata« SLA we wjacezaměrowej hali w Ku­lowje

23.01. | 14.00 hodź.

Prezentacija dweju prototypow za předčitansku funkciju za hornjo- a delnjoserbšćinu a noweju modulow na SORABICONje w Serbskim instituće w Budyšinje

26.01. | 10.00 hodź.

»Són swjatojanskej’ nocy« – ­dźiwadło z hudźbu na hłownym jewišću Budyskeho Němsko Serbskeho ludoweho dźiwadła

28.01. | 16.00 hodź.

Předstajenje ptačokwasneho programa »Jakub a Kata« Serbskeho ludoweho ansambla w Jednoće w Chrósćicach, dalše předstajenje w 19.30 hodź.

29.01. | 16.00 hodź.

Předstajenje ptačokwasneho programa »Jakub a Kata« SLAw Serbskim kulturnym centrumje w Slepom

až do 11.02.

Wustajeńca »Hella Stoletzki | měki / soft« we Wuměłstwowej hali Łužyca w Chóśebuzu

hač do 26.02.

Wosebita wustajeńca »Wšo ­je krajina. Serbski moler ­Jan Buk« w Budyskim Serbskim muzeju

hač do 26.02.

Wosebita wustajeńca »Smy byli jutře žiwi« – »Hommage à Jan Buck (I)« w Hórnikečanskej Energijowej fabrice

až do 26.02.

Wósebna wustajeńca »Zymske wjasela« w Serbskem muzeju w Chóśebuzu

až do 09.03.

Wustajeńca »Swoboda kiwa! Serbja a mjeńšinowe prašenje po 1918« w bramborskem ­krajnem sejmje w Pódstu­-

pimje

RÓČNICY

› 1248

załoži so klóšter Marijina hwězda w Pančicach-Kukowje

› 1973

započa Kito Lorenc wudawać rjad ­Serbska poezija

› 1998

přiwza so zakoń k Europskej charće ­regionalnych a mjeńšinowych rěčow

› 2. januara 1898

załoži so Serbske spěwarske towarstwo Bratrowstwo w Kulowje; předsyda Jan Kostorž

› 3. januara 1848

zemrě Korla Jan Smoler, wučer, kulturny prócowar

› 13. januara 1898

narodźi so Jan Cyž, jurist, spisowaćel, ­narodny prócowar

› 22. januara 1873

narodźi so Jan Haješ, překupc, ­ narodny prócowar

› 24. januara 1848

narodźi so Mjertyn Moń, wučer, ­ludowědnik, rěčespytnik