ShowEpaper

ShowEpaperD

POKIWY

01.02. | 16 a 19.30 hodź.

Ptači kwas SLA w Chróšćanskej »Jednoće«

02.02. | 16.00 hodź.

Ptači kwas SLA w Balowym domje­ w Bukecach

02.02.

180. zapust we Wjerbnje

07.02. | 19.00 góź.

Wótwórjenje wustajeńce »Fryco Latk. Domownja. K 125. narodnemu dnju mólarja« w galeriji »Brandenburg« w Chóśebuzu

08.02. | 19.30 hodź.

Premjera inscenacije »Dołhož fenki běža« Michaela Cooneyja w Budyskim NSLDź

08.02. | 19.30 hodź.

Koncert chóra Lipa w Haslowje

08.02.

130. zapust w Turjeju

09.02. | 16.00 hodź.

Ptači kwas SLA w Serbskim kulturnym centrumje w Slepom

11.02. | 10.00–11.30 hodź.

Prózdninski poskitk Budyskeho Serbskeho muzeja: póstniske nałožki a paslenje maskow

12.02. | 17.30 hodź.

Wjedźenje po wustajeńcy »Sorbian­ street style« w Budyskim Serbskim muzeju (serbsce)

12.02. | 19.00 hodź.

Filmowy a diskusijny wječor w Budyskim Serbskim muzeju z filmom »The True Cost. Der Preis der Mode« wo wuklukowanju přez modowu industriju

13.02. | 10.00–12.00 hodź.

Dźěłarnička w Budyskim Serbskim­ muzeju: paslenje drasty­, figurow a debjenkow

15.02. | 16 a 19.30 hodź.

Ptači kwas Serbskeho ludoweho ansambla w Budyskim SLA

16.02. | 16.00 hodź.

Ptači kwas Serbskeho ludoweho ansambla w Budyskim SLA

18.02. | 10.00–12.00 hodź.

Dźěłarnička w Budyskim Serbskim­ muzeju: pasle­nje drasty­, figurow a debjenkow

21.02. | 09.00–14.30 góź.

Studijny źeń Šule za dolnoserbsku rěc a kulturu w Serbskem domje w Chóśebuzu wó stati­stice serbskego wobydlaŕstwa, pśednoski: Ines Kellerowa, Robert Lorenc, Gregor Wieczorek

23.02. | 13.00 góź.

140. zapust w Dešnje

23.02. | 17.00 hodź.

Inscenacija »Dołhož fenki běža« w Budyskim NSLDź

26.02. | 18.00 hodź.

Diskusija ZSW w rjedźe »TracTa­re« wo basniskej zběrce Róže Domašcyneje »W času zeza­ časa«­ w hosćencu »Tiroler Stuben­« w Budyšinje

28.02. | 19.00 hodź.

Wotewrjenje wustajeńcy wo lěće 1990 z fotami 15 wuměłcow, mjez nimi Jürgena Maćija a Donalda Saischowy, w Choćebuskim muzeju »Dieselkraftwerk«

29.02. | 18.00 hodź.

»Daj mi jedno jajko«: program ze Serbskim folklornym ansamblom Slepo a hosćimi w kulturnym centrumje w Slepom

29.02. | 19.30 hodź.

»Klawěr – brewěr«: Wječor z Měrćinom Weclichom & band a z dalšimi hosćimi w Kamjentnym domje w Budyšinje, dalši termin je 01.03. w 16.00 hodź.

RÓČNICY

› 7. februara 1895

jo se naroźił Fryco Latk, mólaŕ a ilustrator

› 20. februara 1970

zemrě Pawoł Lubjenski, blidarski mišter, narodny prócowar a župan Lubijskeje župy­

› 21. februara 1895

zemrě Mila Imišowa, basnjerka