ShowEpaper

ShowEpaperD

POKIWY

Situacija w zwisku z koronu je dale přiwótřena. Tuž wobhońće so prošu do tule podatych zarjadowanjow, hač abo po kajkich prawidłach (2G, 3G) so wotměwaja respektiwnje hač je do toho přizjewjenje trěbne.

09.01. | 19.00 góź.

Nowolětny koncert Serbskeho ludoweho ansambla na Nowem jawišću w Złem Komorowje

hač do 14.01.

Wustajeńca »Wuměłstwo za zbě­ranje a darjenje« w galeriji Budissin

16.01. | 17.00 hodź.

Nowolětny koncert SLA we Wósporku

21.01. | 19.30 góź.

Ptaškoswajźbaŕski program »Njewěsta njewjesta« SLA na Ko­mornem jawišću w Chóśebuzu

22.01. | 18.00 góź.

Ptaškoswajźbaŕski program »Njewěsta njewjesta« SLA w Hochozy

23.01. | 16.00 góź.

Ptaškoswajźbaŕski program »Njewěsta njewjesta« SLA w Nowej Niwje

až do 28.01.

Wustajeńca »Mólowaś ako slěd žywjenja – Malen als Lebensspur« Ute Gruner w Serbskem domje w Chóśebuzu

29.01. | 19.30 hodź.

Ptačokwasny program »Njewěsta njewjesta« SLA we wjacezaměrowej hali Slavia w Radworju

30.01. | 16.00 hodź.

Ptačokwasny program »Njewěsta njewjesta« SLA w Kulowje

hač do 31.01.

Wustajeńca rězbarstwa Alojsa Šołty w Serbskej kulturnej informaciji w Budyšinje

hač do 27.02.

Wosebita wustajeńca »5 x Němska po wšěm swěće. W špihelu migracije« z fotografijemi Jörga Müllera w Budyskim Serbskim muzeju

až do 13.03.

Wósebna wustajeńca »Sammelsur(b)ium – Serbske na wórach« w Serbskem muzeju w Chóśebuzu

RÓČNICY

› 1697

wěnuje Michał Frencl pismo carjej Pětrej I.

› 1922

předa so Serbski (Łužiski) seminar w Praze­ přez Mišnjanske biskopstwo

› 1972

wuńdźe prěni zwjazk Zhromadźenych spisow Handrija Zejlerja; posledni VII. zwjazk wuńdźe 1996

› 1. januara 1847

wuńdźe delnjoserbsko-němski słownik Johanna Georga Zwahra

› 8. januara 1822

narodźi so Jan Radyserb-Wjela, wučer, basnik, spisowaćel

› 14. januara 1897

narodźi so Pawoł Kurjo, prawiznik, stawiznar­, redaktor

› 16. januara 1922

narodźi so Arnošt Grofa, ratar, sobuzałožićel Serbskeho ewangelskeho towarstwa

› 26. januara 1922

zemrě Kito Šwjela, duchowny, redaktor Bramborskeho Casnika, wudawaćel, přeło­žer