ShowEpaper

ShowEpaperD

POKIWY

01.11. | 19.00 hodź.

Wotewrjenje wustajeńcy Maje Nageloweje »unerlöst« we Wojerowskim wuměłstwowym rumje na Piwarskej hasy

02.11. | 16.30 hodź.

Nazymski koncert chóra Łužyca w Budyskim Serbskim domje

02.11. | 18.00 a 18.30 hodź.

Wjedźenje po wustajeńcy »Sorbian street style« w Budyskim Serbskim muzeju, najprjedy w němskej, potom w serbskej rěči

02.11. | 19.00 hodź.

Nazymski koncert ze skupinomaj Brankatschki a Přezpólni kaž tež z Serbskim folklornym ansam­blom Wudwor w Malešanskim »Wódnym mužu«

03.11. | 14.30 hodź.

Nazymski koncert z »Rowniskimi glosami« w Krabatowym młynje w Čornym Chołmcu

06.11. | 19.00 hodź.

»Leben im Zwiespalt 1« – Čitanje z Benediktom Dyrlichom w Domje tysac hatow w Stróži

07.11. | 19.00 góź.

Wótwórjenje wustajeńce Hansa Müllera w chóśebuskem Serbskem domje

07.11. | 19.30 hodź.

Hóstne předstajenje »Geome­triskeho baleta« w produkciji Drježdźanskeho běrowa tristan jako hommage na Oskara Schlemmera w Budyskim SLA

09.11. | 16.00–20.00 hodź.

Dźeń za rejowansku lipu w Njebje­lčicach z přednoškom Andrea­sa Zehnsdorfa (němsce) a wot 17.30 hodź. z rejemi ze sku­pinu Serbska reja

10.11. | 14.30 hodź.

Nazymski koncert ze Serbskim folklornym ansamblom Slepo na Krawčikec žurli w Chrósćicach

10.11. | 16.00 hodź.

Premjera komedije »Ludźo, njedźi­wajće so« lajskeje dźiwadłoweje skupiny Šunow-Konjecy w Šunowskej hospodźe

14.11. | 19.30 hodź.

Předstajenje knihi »Z Lipicy do ho­le« w Smolerjec kniharni w Budyšinje

17.11. | 16.00 hodź.

Inscenacija NSLDź »Łapanje šefa­« w Radebeulu

19.11. | 19.30 hodź.

Nazymski koncert z chórom »Židźino« w Starej hospodźe w Pančicach-Kukowje

21.11. | 19.30 hodź.

Maćična akademija w Budyskim »Wjelbiku« wo skutkowanju Jaro­měra Hendricha Imiša

23.11. | 19.00 hodź.

145. schadźowanka we hłownym dźiwadle w Budyšinje

27.11. | 17.30 hodź.

Wjedźenje po wustajeńcy »Sorbian street style« w Serbskim muzeju, w 19.00 hodź. přednošk Evy Howitz »Mode & Tracht«

30.11. | 19.00 góź.

36. schadowanka w kafeteriji Dolnoserbskego gymnaziuma w Chóśebuzu

RÓČNICY

› 1. a 2. nowembra 1919

załožištej so Serbska ludowa banka a Łužiska ludowa strona

› 5. nowembra 1869

zemrě Jurij Kislink, pastyr, twarc časnikow a sykawow

› 11. nowembra 1969

zemrě Jan Krawc, wučer, domiznowědnik

› 12. nowembra 1869

narodźi so Jan Wilhelm Buk, sakski politikar serbsko-ewangelskeho pochada, Sakski ministerski prezident (1920–1923)

› 13. nowembra 1944

narodźi so Gerhard Herman, lěkar, awtor, narodny prócowar

› 13. nowembra 1969

zemrě Arnošt Lodni-Bukečanski, wučer, kantor, kultur­ny prócowar

› 22. nowembra 1869

narodźi so Jan Arnošt Frajšlag, wučer, komponist, chórowy dirigent