ShowEpaper

ShowEpaperD

POKIWY

hač do 16.12.

Wustajeńca kolažow Měrki Pawlikoweje w Sakskim statnym ministerstwje za wědomosć a wuměłstwo w Drježdźanach

05.12. | 19.30 hodź.

Hudźbno-literarny wječor w SLA. Gabriela Marija Šmajdźina čita basnje Marje Krawcec.

06.12. | 19.00 góź.

Štucki a basni wó zymskem casu z Pittkuningsom w gósćeńcu »Zippel« w Radomju

07.12. | 19.30 hodź.

Balet »Za Marju – wosrjedź nocy­« na hudźbu Bohuslava Martinů w Budyskim Serbskim ludowym ansamblu

08.12. | 15.00 a 16.00 hodź.

Wjedźenje po wustajeńcy »Sor­bian­ street style« w Budyskim Serbskim muzeju

14.12. | 17.00 hodź.

Adwentny koncert 1. serbskeje kulturneje brigady w Michałskej cyrkwi w Budyšinje

15.12. | 17.00 hodź.

Adwentny koncert SLA w hosćencu w Njeswačidle

18.12. | 17.00 hodź.

Baletna bajka »Hodowne potajn­stwo« w Budyskim SLA

21.12. | 17.00 hodź.

Adwentny koncert SLA na jeho žurli w Budyšinje

30.12. | 19.30 hodź.

Kónclětny koncert Serbskeho lu­doweho ansambla na žurli SLA w Budyšinje. Dalšej koncertaj 31.12. w 15.30 a 19.30 hodź.

RÓČNICY

› w decembrje 1844

wuńdźe w Lipsku prěnje čisło »Jahrbücher­ für slawische Literatur, Kunst und Wis­senschaften«; wudawaćel Jan Pětr­ Jordan

› w decembrje 1919

wuńdźe prěnje čisło Serbskeho dźenika; redaktor Jan Skala

› w decembrje 1994

załoži so zjednoćenstwo serbskich młodost­nych Pawk

› 15. decembra 1994

jo se prědny raz wuzwóliła Rada za serbske nastupnosći pśi Krajnem sejmje Bramborskeje; pśedsedaŕ Harald Końcak

› 16. decembra 1819

narodźi so Jaroměr Hendrich Imiš, duchow­ny, předsyda Serbskeje prědarskeje konferency (1868–1883) a Serbskeho ewangelskeho lutherskeho knihowneho towarstwa (1862–1897)

› 25. decembra 1569

jo se naroźił Jan Bok, wucony, humanist, politikaŕ, basnikaŕ

› 27. decembra 1869

narodźi so Pawoł Alwin Mitaš, wědomostnik na polu analytiskeje chemije