ShowEpaper

ShowEpaperD

POKIWY

02.10. | 14.00–18.00 hodź.

Dźeń wotewrjenych duri składnost­nje 30 lět Smolerjec kniharnja

02.10. | 19.30 hodź.

»Za Mariju – wosrjedź nocy« balet SLA z hudźbu Bohuslava Martina na hłownym jewišću Budyskeho dźiwadła

06.10. | 19.00 góź.

»Za Marju – wesrjejź nocy« balet­ z muziku wót Bohuslava Martina w źiwadle Piccolo w Chóśebuzu

08.10. | 19.00 góź.

Wótwórjenje wósebneje wu­stajeńce »Sammelsur(b)ium – Serbske na wórach« w Serbskem muzeju w Chóśebuzu

09.10. | 18.30 hodź.

3. wulki bal na hrodźe z pro­gramom Serbskeho ludoweho ansambla na Jakubecec hrodźe w Mortkowje

09.10. | 19.30 hodź.

Předstajenje komedije »Dołhož fenki běža« na hłownym jewišću Budyskeho dźiwadła

10.10. | 17.00 hodź.

Smyčkowy kwartet SLA »Štyri na raz« w dźiwadle na hrodźe w Budyšinje

11.10. | 10.30 hodź.

»Za Mariju – wosrjedź nocy« balet SLA z hudźbu Bohuslava Martina na hłownym jewišću Budyskeho dźiwadła

hač do 15.10.

Wubědźowanje »Moja najlubša Kamishibai-powědka« Wojerowskeje Domowinskeje župy

16.10. | 19.30 hodź.

Předstajenje komedije »Dołhož fenki běža« na hłownym jewišću Budyskeho dźiwadła

17.10. | 15.00 hodź.

Wotewrjenje wosebiteje wustajeńcy »5 x Němska« wo Němcach jako mjeńšinje z fotografijemi Jörga Müllera w Budyskim Serbskim muzeju

17.10. | 18.00 hodź.

Předstajenje oratorija »Stwórba« w Budyskej tachantskej cyrkwi

23.10. | 15.00 hodź.

Zakónčacy koncert w ramiku projekta »Prózdniny z instrumentom« w Serbskim domje w Budyšinje

21.10. | 18.00 hodź.

Předstajenje knihi »Was wir in uns tragen« Křesćana Krawca

w Byrgarskim domje »Stara šula«

w Židźinom

28.10. | 19.00 hodź.

Knižna premjera knihi »Stop a stup« Měrany Cušcyneje w Smolerjec kniharni w Budyšinje

hač do 05.11.

Wustajeńca mólbow a objektow Eberharda Petersa w Galeriji Budissin

hač do 07.11.

Wustajeńca »Takle widźane. Foto­grafija a fotografika z Łužicy« we Wuchodosakskej wuměłstwowej hali w Połčnicy, mjez druhim z fotami Maćija Bulanka, Geralda Großeho, Thomasa Kläbera a Jürgena Maćija

RÓČNICY

› 8. oktobra 1846

narodźi so Kito Dabo, wučer, kulturny prócowar

› 31. oktobra 1846

załoži so w Praze studentske towarstwo Serbowka; starši Jakub Buk