ShowEpaper

ShowEpaperD

POKIWY

Je planowane, zo so aktualne wobmjezowanja w zwisku z koronapandemiju na polu kultury krok po kroku zběhnu, jeli ličby infekcijow tole dopušća. K redakciskemu kóncej (8. apryla) běchu sćěhowace zarjadowanja a wustajeńcy planowane. Prošu informujće so do toho, hač so woprawdźe přewjedu.

hač do meje

Wustajeńca »TRANSFORM – změnić přetworić rozpušćić přeformować« z twórbami Barbary Seidl-Lampa, Jürgena Maćija a Michaela Horwartha w Energijowej fabrice w Hórnikecach

02.05. | 19.30 hodź.

»Són swjatojanskej’ nocy« – dźiwadło z hudźbu, zhromadny pro­gram SLA a NSLDź na hłownym jewišću Budyskeho dźiwadła

05.05. | 19.30 hodź.

Hudźbno-literarny wječor »Zynki a linki« z Milanom Grojli­chom, kiž čita twórby Jana Arno­šta Holana, w Dźiwadle na hrodźe w Budyšinje

06.05.–08.05.

22. lětne zeńdźenje dźěłoweho kruha za nakrajne rumy Němskeho towarstwa za geografiju a předchadźaca dorostowa dźěłarnička – online

07.05. | 19.30 hodź.

Komedija »Nic so smjeć!« Mira Gavrana na hłownym jewišću dźiwadła w Budyšinje

09.05. | 17.00 hodź.

Chórowy koncert Serbskeho ludoweho ansambla w Hodźijskej cyrkwi

12.05. | 19.00 hodź.

Filmowy a diskusijny wječor »Trstenjak na płachće« z Jurjom Łušćanskim w Budyskim Serbskim muzeju

15.05. | 19.30 hodź.

Komedija »Nic so smjeć!« Mira Gavrana na hłownym jewišću dźiwadła w Budyšinje

až dosrjejź maja

Wustajeńca »abBAU – ausgekohlte_landschaften« w Liuba-galeriji w Lubnowje z twórbami Karin Gier, Liny Jastram, Thomasa Kläbera, Michaela Kruschego a Christin Wilcken

19.05. | 19.30 hodź.

Sinfoniski koncert Serbskeho ludo­weho ansambla w NSLDź w Budyšinje

20.05. | 19.00 hodź.

Knižna premjera »Was wir in uns tragen« z Křesćanom Krawcom w Smolerjec kniharni

hač do 21.05.

Wustajeńca mólbow a grafikow Gabi Keil w Galeriji Budissin

22.05. | 19.30 hodź.

Program »Štyri na raz« smyčkoweho kwarteta SLA w kubłanišću swjateho Bena w Smochćicach

23.05. | 19.30 góź.

Sceny z powěsćowych nocow SLA pśi Bismarckowem tormje a na swěśenišću w Bórkowach

27.05. | 19.00 hodź.

Online-předstajenje knihi »Doma­ we wućekach 2« z Benediktom Dyrlichom

27.05.–29.05.

Třeće zetkanje syće młodych akademikarjow-sorabistow – online

30.05. | 15.00 hodź.

Finisaža »Z Trstenjakom po puću« jako swójbne popołdnjo ze sce­niskimi wjedźenjemi a z wu­měłskej zaběru »Wobliča« w Budyskim Serbskim muzeju

30.05. | 15.30 hodź.

Nalětni koncert chóra Lipa na kló­šterskej zahrodźe w Pančicach-Kukowje

RÓČNICY

› 6. meje 1971

zemrě Pawoł Jenka, wučer, kulturny próco­war, spěwar

› 30. meje 1871

narodźi so Mikławš Andricki, duchowny, spisowaćel, redaktor Łužicy

› 30. meje 1921

narodźi so Jan Šołta, Domowinski funkcio­nar, historikar, awtor