ShowEpaper

ShowEpaperD

POKIWY

Aktualne wobmjezowanje w zwisku z koronapandemiju płaća dale a kulturne zarjadowanja so tu­chwilu njewotměwaja. Jeli so wone zběhnu, móhli slědowace wustajeńcy přistupne być resp. su slědowace zarjadowanja planowane:

hač do 19.03.

Termin wotedaća kolekcijow jutrow­nych jejkow za wubědźowanje dorosćenych wo najrjeńše jutrowne jejko

až do zachopjeńka apryla

Wósebna wustajeńca »Wuglědy – Perspektiven« z fotografijami Maika Lagodzkego w Serbskem muzeju w Chóśebuzu

hač do spočatka apryla

je »Křižowy puć« Isy Bryccyneje w cyrkwi Jězusoweje wutroby w Drježdźanach-Johannstadće wustajeny

03.04. | 16.00 hodź.

Folklorny program »Naša duša« z hudźbnikami, rejwarjemi a spěwarjemi Serbskeho ludoweho ansambla na žurli SLA w Budyšinje

05.04. | 16.00 hodź.

Balet »W stwičce« Serbskeho ludo­weho ansambla w Dźiwadle na hrodźe w Budyšinje

hač do 07.04.

Termin wotedaća jutrownych jejkow za wubědźowanje młodostnych a dźěći wo najrjeńše jutrowne jejko

hač do 09.04.

Wustajeńca bronzow a rysowankow Klausa Drechslera w Galeriji Budissin

hač do 09.05.

Wosebita wustajeńca »Barby dali­ny. Moler Ante Trstenjak a Łužiscy Serbja« w Serbskim muzeju w Budyšinje

hač do meje

Wustajeńca »TRANSFORM – změnić přetworić rozpušćić přeformować« z twórbami Barbary Seidl-Lampa, Jürgena Maćija a Michaela Horwartha w Energijowej fabrice w Hórnikecach

RÓČNICY

› 15. měrca 1896

narodźi so Jurij Ješki, twarski inženjer, kulturny prócowar

› 26. měrca 1896

narodźi so Jan Krawc, wučer, domiznowědnik