ShowEpaper

ShowEpaperD

POKIWY

Zarjadowanja, kiž njeběchu hač do­ 16. měrca wotprajene, tule­ podamy. Prošu informujće so hladajo na naprawy k spomalenju rozšěrjenja coronawirusa pola­ zarjadowarjow, hač so po­dawki wotměja.

hač do 12.04.2020

Wustajeńca »Wobrazy krajiny. Podobe pokrajine. Bilder einer Landschaft. Wobraze krajiny« w Muzeju moderneho wuměłstwa Koroška w Celovecu

Poskitk dale přistupny

Smolerjec kniharnja w Budyšinje je tuchwilu zawrjena. Ludowe nakładnistwo Domowina pak dale knihi, słuchoknihi, hudźbne cejdejki a wideja po­skićuje a dodawa. Skazanki su na www.domowina-verlag.de móžne, tohorunja telefonisce, z faksom abo z mejlku. Hač do 19. apryla 2020 dodawamy tworu do cyłeje Němskeje bjez dalšich kóštow.

až do 17.05.2020

Wustajeńca wó lěśe 1990 w Bramborskem krajnem muzeju­ za moderne wuměłstwo w Chóśebuzu, mjazy drugim z fotografijemi Jürgena Maćija a Donalda Saischowy

07.04. | 15.00 góź.

Pśednosk Uty Henšeloweje wó sym­boliskich znamjenjach wokoło jatš w chóśebuskej knigła­rni Sandow

07.04. | 18.00 hodź.

Přednošk Lukáša Novosada wo serb­skich ludowych spěwach a čěskich šlagrach we Łužicy w Serbskim seminarje w Praze

10.04. | 16.00 góź.

Jatšowne spiwanje z chorom Łužy­ca w dešańskej cerkwi

11.04. | 15.00 hodź.

Jutrowny program ze Serbskej rejowanskej skupinu Smjerdźaca w Serbskim muzeju w Budyšinje

13.04. | 16.00 hodź.

Nalětni koncert orchestra a spěwnych solistow Serbskeho ludoweho ansambla na Jakubec twjerdźiznje w Mortkowje

hač do 15.04.

Termin wotedaća jutrownych jejkow za wubědźowanje dźěći a młodostnych wo najrjeńše jutrow­ne jejko

RÓČNICY

› 18. apryla 1845

wotmě so załoženska zhromadźizna Maći­cy Serbskeje, dozałoženeje 1847

› 27. apryla 1895

narodźi so Filip Jakubaš, wučer a słow­nikar