njedź., 31. meje 2020

Jaroměr Hendrich Imiš (1819–1897) a jeho »Der Panslawismus­, unter den sächsischen Wenden (...)« před pozadkom słowjanofilstwa 19. ...

njedź., 31. meje 2020

Pod zapřijećom španiska gripa rozumi so pandemija influency, kotraž so w třoch žołmach po cyłym swěće z powyšenej ratu letality ...

njedź., 31. meje 2020

Co su wuměnjenja a wuslědki serbskego stawiznopisa w drugej połojcy 20. sto­lě­śa? Mały rěd pśinoskow zaběra se z nastawanim »Stawiznow ...

njedź., 31. meje 2020

Město wustajeńcy z realnymi wobrazami, kotrež móžeš ze wšěmi zmysłami zaznawać, dyrbi so Žitawska galerija ...

njedź., 31. meje 2020

W času zakazanych socialnych kontaktow sym priwilegowany. Hačrunjež so z techniku za internet njewuznaju, móžu swoje mysle do ...

njedź., 31. meje 2020

▶ Stawizny Kašubow w pjeć zwjazkachKašubski institut je wudał tři nowe zwjazki cyłkownje pjećzwjazkoweho wudaća wo ...

njedź., 31. meje 2020

Ja wjac njemóžu. Mi dosaha. Kónc. To tla žane žiwjenje wjac njeje. Cyły dźeń jenož nutřka. W kuchni. Na konopeju. Na hajzlu. Zaso w ...

njedź., 31. meje 2020

Lětsa wopominamy 25. posmjertniny kubłarja generacijow serbskich wučerjow, wyšeho wučerja, ludowědnika a domiznowědnika Ericha ...

njedź., 31. meje 2020

Zmylki (6/11)Něhdźe kónc 1970tych lět dósta so swět pisanych wobrazow tež do wuchoda, do telewizije abo jako barbna ...

njedź., 31. meje 2020

Steju w chłódku małeho štoma, kiž njeje młodosće dla nisko zrosćeny, ale dokelž jemu wótry wětřik a chuda póda tuteje kónčiny ...

COM_EPAPER_PRIZJEWIC >>přizjewić so