Lěk w času špatnych powěsćow?

BOSĆAN NAWKA
artikl hódnoćić
(0 )
Wobsadka hornjoserbskeje hry »Dołhož fenki běža«, kotraž je na premjerje přihladowarstwo zahoriła. Nadźijomnje so komedija w nowej hrajnej dobje znowa hraje.   Foće: NSLDź/Miroslaw Nowotny Wobsadka hornjoserbskeje hry »Dołhož fenki běža«, kotraž je na premjerje přihladowarstwo zahoriła. Nadźijomnje so komedija w nowej hrajnej dobje znowa hraje. Foće: NSLDź/Miroslaw Nowotny

Wobsadka hornjoserbskeje hry »Dołhož fenki běža«, kotraž je na premjerje přihladowarstwo zahoriła. Nadźijomnje so komedija w nowej hrajnej dobje znowa hraje.   Foće: <b>NSLDź/Miroslaw Nowotny</b>
Wobsadka hornjoserbskeje hry »Dołhož fenki běža«, kotraž je na premjerje přihladowarstwo zahoriła. Nadźijomnje so komedija w nowej hrajnej dobje znowa hraje. Foće: NSLDź/Miroslaw Nowotny
Smjeć so, tak rěka, je strowe. Dźe-li po tym, je so Němsko-Serbskemu ludowemu dźiwadłu ze swojej lětušej hłownej hornjoserbskej inscenaciju »Dołhož fenki běža« kedźbyhódny lěk zešlachćił – znajmjeńša potom, je-li tenor publikuma po premjerje (a zdobom dotal jeničkim předstajenju) reprezentatiwny. Mócny přiklesk, tójšto sceniskeho aplawsa a tak dołho wjace njejewjacy so rjehot (w pozitiwnym zmysle!) přihladowarjow njech su za to z indikatorom.

Komedija britiskeho awtora Michaela Cooneyja zabawja z typiskim jendźelskim, dosć čornym a tak mjenowanu politisku korektnosć často překročacym humorom, hdyž tež skerje po wašnju Rowana Atkinsa (Mr. Bean, Blackadder) dyžli filigraneje anarchije Monty Python. Protagonist Eric Swan zašmjata so do dźeń a njepřewidnišeje syće swójsce zawinowaneho wobšudnistwa, kotrež jemu na zakładźe připada dobry fenk ze statneje kasy zaruča. Konstelacija je naposledk tak zawjerćana, zo figury na jewišću sami wjace njewědźa, štó runje koho sćělesni.

Galerija

  • dalši wobraz (1): dalši wobraz (1)
  • dalši wobrazowy tekst (1):
  • dalši wobraz (2): dalši wobraz (2)
  • dalši wobrazowy tekst (2):
  • strDocId: 89683d22 de32 49f9 b153 4335c95c4700
  • kId:
  • Sonderformat: Standard
Gelesen 2457 mal Letzte Änderung am póndźela, 01 junija 2020 01:59