srj., 27. měrca 2019

Lěto 2019 je Mjezynarodne lěto indigenych rěčow. Jedna z orga­nizatorkow lěta je Rejzka Lipičec, kotraž dźěła wot lońšeho jako ...

srj., 27. měrca 2019

»Kaž atlasy tak tež morjo rěčku njeznaje, ale wono by było hinaše morjo, hdy by njepřiwzało tež wodu rěčki Satkule.« Štož Jurij ...

srj., 27. měrca 2019

W septemberskim wudaću Česko-lužickeho věstníka je wozjewjeny přinošk Jiříja Wolfa »K prašenju pochada a žórła łužiskoserb­­skeje ...

srj., 27. měrca 2019

Hižo z lěta 2013 njeje so wjace w Rozhledźe rubrika »Dary do SKA« wozjewiła. Tehdom z wosobinskich přičin wobdźěłarki přetorhnjenu ...

srj., 27. měrca 2019

Prawdźepodobnje běchu so hižo w pradomiznje Słowjanow, přiběrajcy pak na wulkich pućowanjach a wosebje po zasydlenju w nowych ...

srj., 27. měrca 2019

Přećiwnicy hibanja za serbsku samostatnosć wokoło Serbskeho narodneho wuběrka załožichu 5. měrca 1919 w Sokolcy wyše Budyšina ...

srj., 27. měrca 2019

Zjednoćene narody (UNO) su lěto 2019 jako lěto indigenych rěčow pomjenowali. W běhu tutoho lěta su wšelake aktiwity a ...

srj., 27. měrca 2019

»Der Zweck des Lebensist das Leben selbst.«(Goethe)Prěnja serbska literarna stawiznarka, zdobom wysokošulska ...

srj., 27. měrca 2019

▶  Srjedźizna w srjedźišćuNowy župan župy »Handrij Zejler« Marcel Brauman je so we wjacorych regionalnych medijach za to­ ...

srj., 27. měrca 2019

Na »wulkim podawku sokołskeho zlěta 1928 w Skopju« je so tež Sokoł Měrćin Nowak-Njechorński wobdźělił a wobšěrnje wo tym pod ...

srj., 27. měrca 2019

Štož je mi w tutej knize, kaž bych za tym wołał, napřećo přišło: pokiwy za krimipisarjow. Pomyslće sej! W dźěćacej knize nawod ...

srj., 27. měrca 2019

Wó wukładowanju zwěrjecych głowow ako wupyšnjenje pókóń­cow a ortgangow na dolnołužyskich bolanych domachW Błotach ...

srj., 27. měrca 2019

Krótke stawizny serbskeje wuměłskeje hudźby4. Serbski Brahms – Bjarnat KrawcBjarnat Krawc, narodźeny 1861 w ...

srj., 27. měrca 2019

Běch škrěkawa, tam w holi, w zelenym lěsu.Před ludźimi so schowach.Běch rědko k widźenju.Pyšił sym so jenož za ...

COM_EPAPER_PRIZJEWIC >>přizjewić so