stw., 31. december 2020

Interview z Jan Slack, předsydku towarstwa Texas Wendish Heritage Society   W zamórskich krajach skutkuja tři ...

stw., 31. december 2020

»Tuta zwjazanosć je přez wšitke lěta wostała«   Rozmołwa z dr. Hyncom Rychtarjom, bywšim wědomostnym ...

stw., 31. december 2020

Hižo 2019 je so Iris Brankačkowa wuměłsce z rasizmom rozestajała. Wuchadźišćo běchu rasowědne slědźenja nastupajo serbsku ...

stw., 31. december 2020

Dwě lěće je planowanje trało, prjedy hač bě rozsudźene, zo ma Budyski Serbski muzej nowy depot za swójsku zběrku dóstać, a to na ...

stw., 31. december 2020

Połne tři lěta po zběrce »Mlóče« zwjesela nas Ludowe nakładnistwo Domowina (LND) znowa z »Antologiju serbskeje ...

stw., 31. december 2020

W zymje nadźijamy so sněha a rjanych zymskich pućowanjow. Přiroda wotpočuje a přihotuje so zdobom na nowe lěto połne ...

stw., 31. december 2020

Chcyjo nochcyjo je w Serbach wjele hinak hač w druhich kónčinach. Přikładow za to je dosć we wjesnej chronice »Worklecy ...

stw., 31. december 2020

Wot januara 2019 wuknu z pomocu »Sorbisch Online Lernen« serbsce, a to woboje: hornjo- a delnjoserbsce. Na spočatku wahach, ...

stw., 31. december 2020

Wo dóńće katolskeho fararja w PólskejPřed 75 lětami wotměwachu so prěnje a wobsažne wuhnaća němskeho wobydlerstwa z ...

stw., 31. december 2020

▶ Thomas Menzel na nimorjadneho profesora powołanySlawist a priwatny docent dr. Thomas Menzel bu 30. oktobra wot prezidenta ...

stw., 31. december 2020

Rowno w adwenśe, w tom casu pśichoda, jo wujšła nowa zběrka źiśecych basnjow »Rybkow połne kupadło« Dorotheje Šołćineje. W njej ...

stw., 31. december 2020

1.Za Babineju górku, we góli tak šyrokej,jo wjaskow sedym rědnych, pśi rěcce slobranej,jo wjaskow sedym rědnych, pśi ...

stw., 31. december 2020

na skłoninje dołhich sćinowswěčki kćěja na štomachw hodownych stwachnocy hižo zywančko krótše sujabłuka ...

stw., 31. december 2020

Klasifikowanje abo z hinašimi słowami rozdźělenje wěcow do kategorijow zda so něšto bytostne w čłowjestwje być. Rozdźělujemy žiwe ...

Zum Lesen des E-Papers müssen sie sich anmelden. >>pśizjawiś se