Sedym wjaskow (starobytny žałobny spiw)

artikel pógódnośiś
(0 )

1.

Za Babineju górku, we góli tak šyrokej,

jo wjaskow sedym rědnych, pśi rěcce slobranej,

jo wjaskow sedym rědnych, pśi rěcce žwałatej.

2.

Nad slobraneju rěcku, pśi łuce tak kwiśecej,

jo móstow sedym starych, pśi droze steptanej,

jo móstow sedym starych, pśi droze dalokej.

3.

Srjejź wokolicnych wjaskow, pśi droze tak dalokej,

stoj cerkwja kamjenjana, pśi budce glinjanej,

stoj cerkwja kamjenjana, pśi budce chudobnej.

4.

Pśi cerkwi torm se zwiga, ku módrinje wusokej,

na njom tśi zwóny zwónje, we chyli wjasołej,

na njom tśi zwóny zwónje, we chyli wobtužnej.

5.

We wjaskach tam pód górku, we góli tak šyrokej,

jo źowćow sedym raz sedym, we šorcy zelenej,

jo źowćow sedym raz sedym, we šorcy cerwjenej.

6.

Za wjaskami na łukach, na tšawje tak rosojtej,

jo gólcow sedym raz sedym, z kósu swěśatej’,

jo gólcow sedym raz sedym, z kósu byzatej’.

- - - - - lamento - - - - -

7.

Ach, koło casa wjerśi se, sedym raz sedym lět,

hyšći raz koło wjerśi se, sedym raz sedym lět.

A kóse su pśestali, šorce se rozryli, zwóny se rozpukali.

A rěcki su zaschnuli, mósty se sypnuli, žrědło jo zapšažyło.

A góla, ta šyroka, něga tak šyroka, góla jo pódrubana.

Galerija

Gelesen 1336 mal Letzte Änderung am pětk, 01 januar 2021 01:00