do noweho lěta

artikel pógódnośiś
(0 )

na skłoninje dołhich sćinow

swěčki kćěja na štomach

w hodownych stwach

nocy hižo zywančko krótše su

jabłuka mikaja zerničku

kaž wokoło měsačka

huza so lětsa myslička

dundaka honi klětu do spěcha

poněčim kumštny budźak woněmi

sněh ducy so minje

tajenka wotući w napjatym sćinje

MĚRANA CUŠCYNA

z: Wodnjo dycham dypki. Basnje a krótka proza, Budyšin 2005

Galerija

Gelesen 1416 mal Letzte Änderung am pětk, 01 januar 2021 01:00