pj., 02. februara 2024

Słónčne pruhi, kaž zhladnjenja wjesołosće do šěreho dnja.Přez wokna, kotrež je dešćik zamazał, so do dušow čłowjekow ...

pj., 02. februara 2024

Dnja 16. nowembra 2023 so w Lipšćanskim muzeju tworjacych wuměłstwow wulka přehladka twórbow »Evelyn Richter. Žiwjenje fotografki« ...

pj., 02. februara 2024

29. nowembra wotmě so lětuši Institutny dźeń Serbskeho instituta w Budyskim Serbskim domje. W połnje wobsadźenej žurli slědowaše ...

pj., 02. februara 2024

Prědny raz doceła w filmje wustupuju Serby w carno-běłem nimem filmje »Der fremde Vogel – Eine Liebestragödie im Spreewald« z lěta 1911. ...

pj., 02. februara 2024

Tole prašenje móže čłowjekej do hłowy přińć, hdyž dopomina so, zo woswjeći so w tutym lěće 650. jubilej prěnjeho naspomnjenja mjena ...

pj., 02. februara 2024

Žiwjenje we wobrazach, móhł rjec, hdyž sy wustajeńcu přeběžał. Ale ně, tam njeje jenož jedne, ale wjacore. A tak ...

pj., 02. februara 2024

»Su podawki, kotrež by rady wróćo wzał, ale běh swěta njeda so wróćo wjerćeć. W literaturje snano, ale nic we woprawdźitym ...

pj., 02. februara 2024

we wichorach 20. stolěśa »Naprědk! buźi hesło našo,za swoj lud a kraj.Kuždy ...

pj., 02. februara 2024

▶ Hodowna nowela z Prahi»Weihnachten in Prag« rěka nowa kniha spisowaćela Jaroslava Rudiša, kotraž běše lětsa w juliju hižo w ...

pj., 02. februara 2024

Źěkowano Tebje znajom wšykno;drogotne a rědne wěcy, kenž njamóžoš kupiś z pjenjezamiTy sy mě spiwała pěsni stareje ...

pj., 02. februara 2024

1Zymske mrózniki, natykane z jabłukowymi kwětami, drěmaja na wurubjenych sadowcach zahrody, kotraž so pod wosłabnjenej pychu ...

pj., 02. februara 2024

Jano zabijanje kokota jo wót 16. stolěśa ako kjarmušny a žnjowny nałog dopokazane. A w 19. stolěśu su měli w Bergiskem kraju ...

COM_EPAPER_PRIZJEWIC >>přizjewić so