pj., 06. meje 2022

W Serbach sym wukrajnik, potajkim je tema no­we­ho wobdźěłanja serbskeje hymny za mnje jenož intelektualne zwučowanje bjez emocijow. Wot ...

pj., 06. meje 2022

W měrcu 2022 wozjewi so w Rozhledźe přinošk rěčespytnika Tadeusza Lewaszkiewicza pod nadpismom »Antropologiske (rasowe) slědźenja prof. ...

pj., 06. meje 2022

Zakładna ideja tych knigłow »Was wir in uns tragen. Sorbische Lebenswege« jo, žywjeńske drogi Serbow wšakorakich ge­neracijow ...

pj., 06. meje 2022

Wurjadny dokument stawiznow lutherskeho hibanja, zamórskeje­ emigracije a započatkow fotografije w SerbachW Serbskim kulturnym ...

pj., 06. meje 2022

Gratulujemoj dołholětnej koleginje!Při formulowanju zbožopřećow je so namaj wuwědomiło, zo ju mjeztym nimale tři ...

pj., 06. meje 2022

▶ Spěchowarje se zmakaliZastupniki Spěchowańskego towaristwa za Serbski muzej Budyšyn a cłonki chóśebuskego Serbskego muzeja su se ...

pj., 06. meje 2022

Před 150 lětami narodźi so 15. róžownika 1872 w Klukšu zasłužbny serbski wyši wučer, stawiznar, rěčewědnik a domi­znowědnik Měrćin ...

pj., 06. meje 2022

Jeje nastaće a jeje změnyNastaćePrěnju wersiju ody »Na serbsku Łužicu« zapisa Handrij Zeler jako student w ...

pj., 06. meje 2022

Njebozowy ropot Pawlinu ze spara torhnje. Młoda žona z poslešća wujědźe a styknywši ruce we łožu sedźo hač na smjerć wustróžena ...

pj., 06. meje 2022

W pražnikuLiterarne teksty k twórbam Jana Bukazłote kłosy a kłóskina wjeršku lěćazybolaca so ...

COM_EPAPER_PRIZJEWIC >>přizjewić so