srj., 05. junija 2019

Wot 4. do 7. julija wotměje so 13. mjezynarodny folklorny ­festiwal »Łužica« w Budyšinje, Hochozy a Chrósćicach. ­Rozhlad je so z ...

srj., 05. junija 2019

Hižo dołho do nastaća swójbnych mjenow začuwachu ludźo potrjebu, při­słušnosć k swójbje, k rodej abo pochad wot ...

srj., 05. junija 2019

Hladajo na koncertowe programy dźensa zrědka wćipnosć začuwamy. Duchowna hudźba 13. apryla w Budyskej tachantskej cyrkwi ...

srj., 05. junija 2019

Nalětni koncert Serbskeho ludoweho ansambla ze sinfoniskej hudźbu na žurli swójskeho domu w Budyšinje njedźelu, 10. měrca, zbudźi ...

srj., 05. junija 2019

Serbske Nowiny, 03.05.1919 (Hicku z jastwa pušćili.) Wósom njedźel su knjeza Hicku [...] w jastwje zawrjeneho dźerželi. ...

srj., 05. junija 2019

»Jedne z najwoblubowanišich zawjese­lenjow Serbow je rejowanje ... woni su tuto­mu tak jara poddani, zo wuwjedu je při ...

srj., 05. junija 2019

▶ Stysk za dalinuPod tutym titulom zaklinčachu 6., 7. a 8. apryla we Wojerecach, Budyšinje a Lipsku pjaty raz komornohudźbne ...

srj., 05. junija 2019

K smjerći serbskeho molerja Jana Buka (1922–2019)Dnja 4. jutrownika 2019 so na Njebjelčanskim wosadnym kěrchowje ...

srj., 05. junija 2019

Krótke stawizny serbskeje wuměłskeje hudźby6. »Serbski Bartók« a prěni intendant Serbskeho ludoweho ansambla – ...

srj., 05. junija 2019

Něgajšne funkcije, zawiny zachadanja a pśikłady něntejšnych kontekstow wustupowanjaNarodna drastwa wulicujo wó swójom ...

srj., 05. junija 2019

Korla Awgust Kocor komponowaše wšelakore hudźbne twórby. Jedna z nich je oratorij »Israelowa zrudoba a tróšt«, kiž nasta w lěće ...

COM_EPAPER_PRIZJEWIC >>přizjewić so