stw., 01. julij 2021

Dlěje hač tři lětdźesatki wozjewja Róža Domašcyna (*1951) swoje basnje, eseje a přebasnjenja. Rozmołwa z poetku, kotraž eksperimenty ...

stw., 01. julij 2021

»Potom je wójna wudyriła a je jasnje było, zo njezměju žanu domiznu, do kotre­jež móhł so ...

stw., 01. julij 2021

Zjawy historiskego pódtłocowanja rěcy a kultury Drjewjanarjow

stw., 01. julij 2021

Rozrost katolskeje cyrkwje w Sakskej mjez industrializaciju, imigraciju a antislawizmom na přikładźe Michała ...

stw., 01. julij 2021

Tekst a kontekst serbskeho pokěrlušaZ KoćinyJěł je Bóh wjeršeń do městačkana swojim zelenym ...

stw., 01. julij 2021

▶ Dźěćace spěwy onlineNa iniciatiwu Lydije Maćijoweje je nastała internetna strona ze serbskimi dźěćacymi spěwami ...

stw., 01. julij 2021

mašina twój spar hižo njewobstražowaše twój dych słaby a rědki bywaše twojej ruce hornčk hižo dodźeržeć ...

stw., 01. julij 2021

Na jadnom dnju w juliju w městašku Ax-les-Thermes w pódpołdnjowej Francoj­skej.Na dwórnišću w Ax-les-Thermes se na kólejach ...

stw., 01. julij 2021

I. Z jenakej swědomitosću kaž něhdy Simonides maš wurjekować městna a wobrazy, mjena wonych, ...

stw., 01. julij 2021

Jako započachu hladać přez mikroskop, woběhowaše jich zyma, a woběhuje do dźensa. Žiwjenje bě dotal błudne ...

stw., 01. julij 2021

Sonjach, zo něšto pytach, dyrbješe być něhdźe schowane abo zhubjene, pod łožom, schodami, pod starej ...

stw., 01. julij 2021

Njemóžu dodnić twoju nahosć přejara bola mje žiły wosrjedź nocy   na njebju jewja so jaskrawe ...

stw., 01. julij 2021

Z hribami su problemy. Něchtó je jě, něchtó nic, ale skoro­ kóždy bě w hribach.­ / Najbóle to hriby same zajimu­je. Wučuchaja toho, ...

stw., 01. julij 2021

Hdyž su ludźo pjatk město wopušćili, zaćahnu do njeho zwěrjata. Čakaja pod najězdom na awtodróhu, doniž so tež posledni awtomobil w ...

Zum Lesen des E-Papers müssen sie sich anmelden. >>pśizjawiś se