KULTURNE NOTICKI

artikel pógódnośiś
(0 )
Wokalny ansambl Calmus z Lipska je 28. meje w Budyskej Marje Marćinej cyrkwi z wobmjezowanej ličbu připosłucharjow po dołhim času zaso live-koncert wuhotował.   Foto: Hanka Šěnec Wokalny ansambl Calmus z Lipska je 28. meje w Budyskej Marje Marćinej cyrkwi z wobmjezowanej ličbu připosłucharjow po dołhim času zaso live-koncert wuhotował. Foto: Hanka Šěnec

▶ Dźěćace spěwy online

Na iniciatiwu Lydije Maćijoweje je nastała internetna strona ze serbskimi dźěćacymi spěwami (www.sorbische-kinderlieder.de). Jednotliwe pěsnički su po temach a rubrikach rjadowane, teksty a noty hodźa so downloadować. Strona, kotraž je za staršich, pěstowarnje a šule myslena, so běžnje aktualizuje a rozšěrja a je wuslědk wubědźowanja »Čiń sobu«.

▶ Rozmołwa wo hrě z rěču

Pod hesłom #weiterlesen zarjaduja Měšćanske biblioteki w Drježdźanach digitalny format z čitanjemi a rozmołwami awtorow, nakładnikow a knihikupcow, kotrež su tež na YouTube přistupne. Mjez nimi staj Róža Domašcyna a Volker Sielaff. Wonaj rěčitaj w 16. wusyłanju serije wo swojich publikacijach a kotru rólu hra z rěču při basnjenju hraje.

Nowa nasćěnowa protyka »Łužica – Łužyca – Lausitz 2022«
Nowa nasćěnowa protyka »Łužica – Łužyca – Lausitz 2022«
▶ »Łužica 2022« wušła

W Ludowym nakładnistwje Domowina je w meji nasćěnowa protyka »Łužica – Łužyca – Lausitz« na lěto 2022 w nowym formaće wušła. Spodobne motiwy z Delnjeje, srjedźneje a Hornjeje Łužicy je za dwutydźenski kalender znaty fotograf Maćij Bulank zapopadnył.

Galerija

  • dalši wobraz (1): dalši wobraz (1)
  • dalši wobrazowy tekst (1):
  • dalši wobraz (2): dalši wobraz (2)
  • dalši wobrazowy tekst (2):
  • strDocId: 6de6a301 998b 4c15 9388 890fe2f98982
  • kId:
  • Sonderformat: Standard
Gelesen 1469 mal Letzte Änderung am stwórtk, 01 julij 2021 09:20