pě., 27. september 2019

Twórba Iris Brankačkoweje »vermessen« pokazowaše wot junija­ do awgusta we wobłuku wustajeńcy »Kontext & Kontroverse« w Muzeju Budyšin ...

pě., 27. september 2019

    Jako sylnu a zmužitu žonu, kotraž so ze zahoritosću za swoje přeswědčenje angažowaše, jako wěriwu křesćanku a ...

pě., 27. september 2019

Rěčna změna a rěčny konflikt w Lubinje w zažnym nowowěku»Wuměra naša dolnoserbska rěc?« – Z tutym ...

pě., 27. september 2019

Hdyž zrozumimy woznamjenjenje a zapřijeće »powołanje« w najšěršim zmysle jako »nawuknjenu a wukonjanu dźěławosć ze ...

pě., 27. september 2019

Što stanje so, hdyž trjechja načasne wuměłske twórby wuměłčow z Budyskeje wokoliny na načasne twórby wuměłcow z ...

pě., 27. september 2019

pě., 27. september 2019

2. WučerkiZo serbske žony we 18. lětstotku jako wučerki skutkowachu, njebě scyła tak njewšědne. Znajemy z ...

pě., 27. september 2019

Pśed 40 lětami, k 30-lětnemu dnju załoženja NDR 1979, jo pśedlažała prědna styrizwězkowa historija Serbow. Wudawaŕ jo był ...

pě., 27. september 2019

Serbske Nowiny, 02.08.1919Wot jeneho serbskeho studenta dóstachmy sćěhowacy dopis: Někotryžkuli so drje hišće na nimoměry ...

pě., 27. september 2019

▶ Wućek wuměłcowWe Wuježku pod Čornobohom dopominaja wot julija wubrane wobrazy fotografa Christiana Borcherta (1942–2000) na ...

pě., 27. september 2019

Krótke stawizny serbskeje wuměłskeje hudźby9. Ludowa hudźba jako njewučerpajomne žórło inspiracije – Detlef ...

Zum Lesen des E-Papers müssen sie sich anmelden. >>pśizjawiś se