Serbski muzej pyta twórby Ante Trstenjaka

artikel pógódnośiś
(0 )
»Hermank w Błótach« wot Ante Trstenjaka. Štó ma dalše twórby Trstenjaka z motiwami łužiskeje krajiny a serbskeje narodneje drasty?  Reprodukcija: Serbski muzej Budyšin »Hermank w Błótach« wot Ante Trstenjaka. Štó ma dalše twórby Trstenjaka z motiwami łužiskeje krajiny a serbskeje narodneje drasty?  Reprodukcija: Serbski muzej Budyšin

»Hermank w Błótach« wot Ante Trstenjaka. Štó ma dalše twórby Trstenjaka z motiwami łužiskeje krajiny a serbskeje narodneje drasty?  Reprodukcija: <b>Serbski muzej Budyšin</b>
»Hermank w Błótach« wot Ante Trstenjaka. Štó ma dalše twórby Trstenjaka z motiwami łužiskeje krajiny a serbskeje narodneje drasty?  Reprodukcija: Serbski muzej Budyšin
Dnja 4. decembra 1970 zemrě słowjenski moler Ante Trstenjak w Mariboru. K spominanju na jeho 50. posmjertniny předstaji Serbski muzej klětu zhromadnje z Umetnostnej galeriju Maribor a Narodnym muzejom w Praze wot 17. meje hač do 18. oktobra jeho wuměłske tworjenje. W lěće 1922 zezna so Ante Trstenjak na wustajeńcy »Z Lužice« w Praze z twórbami čěskeho molerja Ludvíka Kuby. Wobrazy Kuby ze serbskimi motiwami zawostajichu w nim wulki zaćišć a běchu spočatk jeho zajima za Serbow. Ante Trstenjak pućowaše 1928 prěni króć po Hornjej a Delnjej Łužicy. Slědowaše Kubowemu přikładej a zapopadny mnohotnosć serbskich narodnych drastow we wobrazu. Jeho mólby, grafiki a akwarele z motiwami serbskich narodnych drastow, łužiskeje ludoweje architektury a krajiny stachu so z wuznamnym impulsom za wuwiće serbskeho tworjaceho wuměłstwa. W tutym zwisku pyta Serbski muzej za wustajeńcu dalše twórby Ante Trstenjaka, kotrež móhli so dźensa w priwatnym wobsydstwje chować. Pokiwy prošu na Serbski muzej: Hród 3; 02625 Budyšin; tel.: 0 35 91 / 27 08 70 17;

REBECCA WÖPPELOWA

Galerija

Gelesen 2111 mal Letzte Änderung am pětk, 27 september 2019 16:58