Wosebita wustajeńca kontrastow načasneho wuměłstwa

artikel pógódnośiś
(0 )
Drjewowe skulptury Borbory Wiesnerec wodźa wopytowarja přez najwjetšu rumnosć wustajeńcy. Drjewowa instalacija »Con-Strukt« w srjedźišću špiheluje koncept wustajeńcy, po kotrymž jednotliwe twórby do wzajomneho skutkowanja a wizuelneho dialoga mjez sobu stupja.  Foto: Marija Suchec Drjewowe skulptury Borbory Wiesnerec wodźa wopytowarja přez najwjetšu rumnosć wustajeńcy. Drjewowa instalacija »Con-Strukt« w srjedźišću špiheluje koncept wustajeńcy, po kotrymž jednotliwe twórby do wzajomneho skutkowanja a wizuelneho dialoga mjez sobu stupja. Foto: Marija Suchec

Što stanje so, hdyž trjechja načasne wuměłske twórby wuměłčow z Budyskeje wokoliny na načasne twórby wuměłcow z Heidelberga? Stupja snadź do wzajomneho skutkowanja abo do wizuelneho dialoga abo samo do estetiskeje debaty?

Tutym prašenjam wěnowaše so wosebita wustajeńca »Kontekst & kontrowersa«, kotraž wotmě so hač do kónca awgusta w Muzeju Budyšin. Wosom wuměłcow z partnerskeju městow Budyšin a Heidelberg pokazachu swoje aktualne twórby a zdobom skupinsku wustajeńcu kuratěrowachu. Tutón projekt wotmě so w ramiku 150-lětneho jubileja Budyskeho muzeja w zhromadnym dźěle z towarstwom KON•NEX ART Heidelberg.

Zazběh tworjachu twórby Heidelbergskeju wuměłcow Mariusa Ohla a Cholud Kassem. W Ohlowych twórbach »přećelny strach« (2015) a »Čornomolowanje« (2019) přewahuja neonbarbojte linije a geometriske formy, kotrež zbudźa zaćišć, zo bychu najradšo z ramika wudyrić chcyli. Změrowacy skutkuje město toho wobraz Kassem ze serije »Dźakowano njebjesam«. W Iraku rodźena wuměłča wotrosće w Heidelbergu a bu křesćansce kubłana. Jako dopomnjenku na swoje dźěćatstwo předstaja wona tekstilije ze sakralneho swěta a wšědneho dnja, kotrež abstraktnje zaso podawa.

Galerija

  • dalši wobraz (1): dalši wobraz (1)
  • dalši wobrazowy tekst (1):
  • strDocId: 4acaf6b8 83a0 4925 842b e2748c91ade6
  • kId:
  • headliner:
  • Sonderformat: Standard
Gelesen 2122 mal Letzte Änderung am pětk, 27 september 2019 16:58