Hdyž tute dokumenty widźiš, će zyma woběhuje

artikel pógódnośiś
(0 )
Stawiznar dr. Friedrich Pollack  Foto: Hanka Šěnec Stawiznar dr. Friedrich Pollack Foto: Hanka Šěnec
Twórba Iris Brankačkoweje »vermessen« pokazowaše wot junija­ do awgusta we wobłuku wustajeńcy »Kontext & Kontroverse« w Muzeju Budyšin na rasowe přepytowanja pola Serbow­. Sym so ze stawiznarjom Friedrichom Pollackom wo za­chowanych dokumentach rozmołwjała.

Zakład za seriju portretowych rysowankow Iris Brankačkoweje su dokumenty z tak mjenowanych rasowědnych přepytowanjow w nacionalsocialistiskim času ze serbskeje Łužicy. Tež wój sće so zhromadnje z Fabianom Jacobsom z tutej temu zaběrał. Hdy so přepytowanja wotměwachu?

Tute »rasowědne« přepytowanja wotměwachu so w 1920tych a 1930tych lětach we Łužicy. Započachu so hižo do přewzaća mocy přez nacionalsocialistow a wotpowědowachu tehdyšemu duchej časa w antropologisko-medicinskim slědźenju. Rasowa teorija bě jedna z teorijow, z kotrymiž wědomosć tehdy dźěłaše. Započinaše so hižo w 19. lětstotku a mjez wědomostnikami jewi so tež wulke mjeno Rudolf Virchow. Znaty medicinar je rasowědne přepytowanja přewjedł a hižo Łužicu sobu wobkedźbował. Hladajo na přiběracy nacionalsocializm dóstachu přepytowanja w mjenowanych lětach přidatnu politisku dimensiju.

Galerija

  • dalši wobraz (1): dalši wobraz (1)
  • dalši wobrazowy tekst (1):
  • dalši wobraz (2): dalši wobraz (2)
  • dalši wobrazowy tekst (2):
  • strDocId: 6acc9b02 87e2 4aee 9d12 f067e0d841f1
  • kId:
  • Sonderformat: Standard
Gelesen 2727 mal Letzte Änderung am pětk, 27 september 2019 16:58