wu., 30. apryla 2024

Hač to chcemy, abo nic – zynki a zwuki nas přeco a cyłodnjowsce wobdawaja. Słyšenje njehodźi so jednorje wotstajeć, hinak hač widźenje z ...

wu., 30. apryla 2024

Dnja 21.03.2024 w slěpjańskej cerkwi jo był wósebny wjacor za Elwiru Hančowu, Towaristwo Kólesko a za wšyknych, kótarež su sobu ...

wu., 30. apryla 2024

W zajźonych lětach su se wudali w Slěpjańskej wósaźe knigły, spiwniki, wobrazowe­ zwězki, brošurki a cejdejki, jo – samo ...

wu., 30. apryla 2024

▶ Z přichodom kulturneho turizma we Łužicy so zaběrali»Łužica po puću k naslědnemu kulturnemu regionej – šansy a ...

wu., 30. apryla 2024

PowšitkownjeWot zašłeje hłowneje zhromadźizny 18. měrca 2023 je so předsydstwo regularnje pjeć króć zetkało. ...

wu., 30. apryla 2024

Runje sym aprylske wudaće Rozhlada dočitał a mam je na wjacore wašnje za jara poradźene: nastorki k přemyslowanju, k diskusiji – tež ...

wu., 30. apryla 2024

Z Jurom smej pšawidłownje listowałej poł lětstotka, tak jo se nazběrało pśi mnjo wjelika mań jogo dopisow (jadna se wó licbu ...

wu., 30. apryla 2024

Nadpismo so cyle derje hodźi, hdyž chceš wo tutym čłowjeku a jeho hudźbje pisać. Jako wo serbskim komponisće Juru Mětšku přemyslowach, ...

wu., 30. apryla 2024

do wokna klepajaćěkawe prajidmawětřikec wjerše cychnujapróšniwe złóžki na škleńcuza domskim w lěsku ...

wu., 30. apryla 2024

Nacasna žeńskaSom moderna žeńskaJa se njesromam swójogo rodaSom gjarda na swój słowjański póchadZ ...

wu., 30. apryla 2024

Do wustawy Weimarskeje republiki přiwza so z artiklom 113 pasus za škit narodnych mjeńšinow. Eksistowachu pak w němskej politice kaž ...

COM_EPAPER_PRIZJEWIC >>přizjewić so