póndź., 31. oktobera 2022

Slědujuca lawdacija jo se źaržała pśi góźbje wótwórjenja wustajeńce »Woblica – Antlitze« z twóŕbami Lejny Theurichoweje, ...

póndź., 31. oktobera 2022

Na slědnej njeźeli awgusta jo město Žarow/Sorau/Żary w pódzajtšnej Dolnej Łužycy kazało na parkowy swěźeń. Z pódpěranim ...

póndź., 31. oktobera 2022

Kito Lorenc bě jón hišće sam zestajił, wuběr literarnokritiskich studijow. Wudałoj staj jón nětko ...

póndź., 31. oktobera 2022

Su 24 powědkow »z pjeć lětdźesatkow« wjele abo mało? Dwurěčny lyrikar Benedikt Dyrlich (mjeztym 72 lět stary) ...

póndź., 31. oktobera 2022

▶ Nowosće na rěčnym portaluKónc awgusta je so pod adresu zběrka rěčnokulturnych přinoškow wo 44 z lěta 2021 na ...

póndź., 31. oktobera 2022

Južo w januarje togo lěta jo mě dojśpiła tužna powěsć wó smjerśi japańskeje slawistki a dobreje pśijaśelki prof. dr. Keiko ...

póndź., 31. oktobera 2022

Lětsa 11. nowembra je tomu 20 lět, zo je serbski wučer a awtor Jurij Brycka (Kopšinjanski) njeboh, zdobom by tohorunja lětsa, 12. ...

póndź., 31. oktobera 2022

Spušćiś wuteptane sćažki jo droga k sebje.Na słyńckowatem nazymskem dnju drogujom pó gónach, pólach a pólinach. Ja sama. ...

póndź., 31. oktobera 2022

  »Přewjele ze swojich wunamakankow a wudobyćow přeradźić, je jedne a to same, kaž so wupłodow swojeje ...

póndź., 31. oktobera 2022

póndź., 31. oktobera 2022

Prěnju wutoru lětušeho julija serbski wječornik wozjewi, zo je »Janek Wowčer swoje dźěłowe zrěčenje jako šefredaktor Serbskich Nowin a ...

póndź., 31. oktobera 2022

Rozgrono z wjelikopósłańcku Republiki Serbiskeje w ZRN jeje ekscelencu dr. Snežanu JankovićCo Serby w Serbiskej ...

póndź., 31. oktobera 2022

Wót 1370 až do 1635 jo słušała Dolna Łužyca k českemu kralojstwu. Zachopjeńk togo casa, se zakóńcecy pózny srjejźowěk, jo se ...

póndź., 31. oktobera 2022

Zakaz 1941 a wótchylenja pó 1945Aby zamógli wóznam jubilejneje 300. namše nowšego casa pšawje gódnośiś, ...

COM_EPAPER_PRIZJEWIC >>přizjewić so