štw., 11. nowembera 2021

Zwjazanosć ze zemju hraje pola mje wulku róluRozmołwa ze Stanijom Brězanom, referentom w sakskim ministerstwje za ...

štw., 11. nowembera 2021

Što wučinja wšědny dźeń žonow w Kamerunje? Što jich zaběra? Z čim so bědźa? To móžachu zajimcy na přehladce »Kamerun z ...

štw., 11. nowembera 2021

Sobotu, 4. septembra, su kazali Spěchowańske towaristwo Annahütte z. t. a organizatory wokoło Beatrix a Ton Kerstenoweju pód motom Leben ...

štw., 11. nowembera 2021

Wulka fotowa přehladka We wokomiku. Fotografija ze Sakskeje a z Łužicy, kotraž přewjedźe so 2017 w Zhorjelskej kejžorskej ...

štw., 11. nowembera 2021

Thomas Kläber jo we Łužycy znaty fotograf, dokumentěrujucy wót někotarych lětźasetkow wejsańske žywjenje w swójej ...

štw., 11. nowembera 2021

Před lětomaj zhladowaše I. serbska kulturna brigada na 70. róčnicu swojeho załoženja. Jako wjeršk jubilejneho lěta ...

štw., 11. nowembera 2021

Hižo w druhim tydźenju noweho šulskeho lěta podachmy so z našej rjadownju 9-1 Serbskeho gymnazija Budyšin na wopyt ...

štw., 11. nowembera 2021

Krótki pohlad do stawiznow našich nasćěnowych protykow nam pokaza, zo mamy w lěće 2022 70. protykowy jubilej. Protyka ...

štw., 11. nowembera 2021

W zašłych měsacach buchu pod mjenom samot|a pola Soundcloud () někotre wobdźěłanja serbskich spěwow ...

štw., 11. nowembera 2021

Jako so kniha »Blut und Eisen – Wie Preußen Deutschland erzwang. 1864–1871« loni w kulturno-wědomostnym programje nakładnistwa C. ...

štw., 11. nowembera 2021

Postrowy z južnosłowjanskich stronZ časa młodoserbskeho hibanja wokoło Smolerja přichadźachu dźeń a wjace zwědawi ...

štw., 11. nowembera 2021

Moler a publicist Měrćin Nowak-Njechorński bě zdobom wusahowaca wosobina Serbskeho Sokoła. Na konferency k jeho 100. narodninam w ...

štw., 11. nowembera 2021

▶ Źěk za pólski roman wó SerbachList z kenclije prezidenta Pólskeje republiki jo kóńc awgusta dostała pólska ...

štw., 11. nowembera 2021

K 200. narodninam Jana BartkaJan Bartko słuša do koła serbskich doprědkarjow-wučerjow, kotřiž wojowachu wosebje w času ...

štw., 11. nowembera 2021

Z kofrom rad njejězdźim do swěta; lubjej nosym w kuždej ruce někaku brjucha­tu kóžanu tašu. Do njeje móžoš teke wjele natkaś. Akle w ...

štw., 11. nowembera 2021

Přisłušnicy mócneje maćerje přirody,ći Pygmejscy we wuchodnym Kamerunje,kaž ći Bamounjenjo z Nouna,wšojedne hač su ...

štw., 11. nowembera 2021

Pozdatnosć jeba,to přisłowo wě.Tute sotry, mandźelske a maćerje su pilne žony,njejsu zwólniwe wótku do žita ...

COM_EPAPER_PRIZJEWIC >>přizjewić so