pě., 06. maj 2022

W Serbach sym wukrajnik, potajkim je tema no­we­ho wobdźěłanja serbskeje hymny za mnje jenož intelektualne zwučowanje bjez emocijow. Wot ...

pě., 06. maj 2022

W měrcu 2022 wozjewi so w Rozhledźe přinošk rěčespytnika Tadeusza Lewaszkiewicza pod nadpismom »Antropologiske (rasowe) slědźenja prof. ...

pě., 06. maj 2022

Zakładna ideja tych knigłow »Was wir in uns tragen. Sorbische Lebenswege« jo, žywjeńske drogi Serbow wšakorakich ge­neracijow ...

pě., 06. maj 2022

Wurjadny dokument stawiznow lutherskeho hibanja, zamórskeje­ emigracije a započatkow fotografije w SerbachW Serbskim kulturnym ...

pě., 06. maj 2022

Gratulujemoj dołholětnej koleginje!Při formulowanju zbožopřećow je so namaj wuwědomiło, zo ju mjeztym nimale tři ...

pě., 06. maj 2022

▶ Spěchowarje se zmakaliZastupniki Spěchowańskego towaristwa za Serbski muzej Budyšyn a cłonki chóśebuskego Serbskego muzeja su se ...

pě., 06. maj 2022

Před 150 lětami narodźi so 15. róžownika 1872 w Klukšu zasłužbny serbski wyši wučer, stawiznar, rěčewědnik a domi­znowědnik Měrćin ...

pě., 06. maj 2022

Jeje nastaće a jeje změnyNastaćePrěnju wersiju ody »Na serbsku Łužicu« zapisa Handrij Zeler jako student w ...

pě., 06. maj 2022

Njebozowy ropot Pawlinu ze spara torhnje. Młoda žona z poslešća wujědźe a styknywši ruce we łožu sedźo hač na smjerć wustróžena ...

pě., 06. maj 2022

W pražnikuLiterarne teksty k twórbam Jana Bukazłote kłosy a kłóskina wjeršku lěćazybolaca so ...

Zum Lesen des E-Papers müssen sie sich anmelden. >>pśizjawiś se