stw., 31. měrc 2022

Zwjazkowu kanclerku Angelu Merkel znaje zawěsće kóždy. W decembrje 2021 je so na wuměnk podała. Mój wuměnk je so hižo w oktobrje ...

stw., 31. měrc 2022

Njedźelu, dnja 6. měrca 2022, wotmě so Dźeń archiwow w Serbskim instituće. Mnóstwo wopytowarjow njebě cyle tak wysoke kaž ...

stw., 31. měrc 2022

Knigły wó narodnych drastwach wudaju se z rozdźělnymi wótmyslenjami a intencijami. Zwětšego su to wědomnostne ...

stw., 31. měrc 2022

Sobotu, 12. februara 2022, předstaji so publikumej na wupředatej žurli hłowneho jewišća w Budyšinje prěni króć dźiwadłowa hra ...

stw., 31. měrc 2022

W zběrce tekstow »Stop a stup« rěči k nam basnica. A njeńdźe jej wo ničo druhe hač wo »wułušćenje jadra« ...

stw., 31. měrc 2022

Mi so skoro njewěri, zo je mojemu prjedawšemu koleze a wučerjej z časa w Serbskim instituće hižo dźewjećdźesat lět. Čuju so ...

stw., 31. měrc 2022

▶ Iniciatiwa Lusatia Glow předstajenaW Brüsselu bu 8. februara wot Serbskeho sejma a Brüsselskeje załožby Slavonic Europe ...

stw., 31. měrc 2022

Składnostnje 45. posmjertnin Wilibalda von Schulenburga (1847–1934) – molerja, spisowaćela, ludowědnika a němskeho přećela Serbow, ...

stw., 31. měrc 2022

Ja wumru ...A hdyž ja wumru,to zelenej woči mojejpřerostu znjeměrnjene trawya horcej dłóni mojej,kiž ...

stw., 31. měrc 2022

W skale Literarne teksty k twórbam Jana Buka Módrin njebja špihelowaše so na hładźinje wody. Wanda połoži ...

stw., 31. měrc 2022

FOTO NA 2. STRONJE WOBALKI:Miroslaw Nowotny – Bosćij (Jurij ­Šiman) a Hanka (Julia Klingnerec) składnostnje prapremjery hry ...

stw., 31. měrc 2022

»Pyšnje woblacone / Schön gekleidet« groni se prědnym knigłam Doris Heinzoweje, kótarež su łoni wujšli w Ludowem nakładnistwje ...

Zum Lesen des E-Papers müssen sie sich anmelden. >>pśizjawiś se