KULTURNE NOTICKI

artikel pógódnośiś
(0 )
Wustup chóra Lipa składnostnje beneficneho koncerta za Ukrainu, kotrejž je Towaršnosć za spěchowanje Serbskeho ludoweho ansambla 12. a 13. měrca w Budyšinje přewjedła.   Foto: Maćij Bulank Wustup chóra Lipa składnostnje beneficneho koncerta za Ukrainu, kotrejž je Towaršnosć za spěchowanje Serbskeho ludoweho ansambla 12. a 13. měrca w Budyšinje přewjedła. Foto: Maćij Bulank

▶ Iniciatiwa Lusatia Glow předstajena

W Brüsselu bu 8. februara wot Serbskeho sejma a Brüsselskeje załožby Slavonic Europe nadźěłana iniciatiwa zaeuropsku integraciju Lusatia Glow předstajena, kotraž ma europske regionalne kultury jako zwjazowacy element mjez čłonskimi statami EU zesylnić a k tomu přinošować, konfrontatiwne nacionalistiske politiske koncepty přewinyć, kotrež integritu europskeje unije wohrožuja. Iniciatorjo projekta w třikrajowym regionje mjez Pólskej, Čěskej a Němskej chcedźa mjez druhim Łužiski hospodarski a medijowy centrum kaž tež telewizijny sćelak Lusatian Arte załožić.

▶ Zmakanje Kolektiwa Wakuum

19. a 20. februara su se cłonki chóśebuskego Kolektiwa Wakuum, projekta za serbsku kulturu a wuměłstwo, zmakali a se rozgranjali ze zastupnikami wšakich młodych serbskich iniciatiwow. Głowny cil zmakanja běšo załoženje noweje seśi alternatiwnych serbskich projektow, kótaraž ma wólažcyś kooperaciju mjazy projektami w Górnej a Dolnej Łužycy a zmócniś młodu kulturu w serbskem kontekśe.

▶ Widejo popoweje opery

Serbska popowa opera »Carpe noctem – Njeskónčna nóc« předleži mjeztym jako widejo. Operu a jednotliwe hudźbne wideja je skupina Trio a kumple na swojim YouTube-kanalu wozjewiła.

Galerija

  • dalši wobraz (1): dalši wobraz (1)
  • dalši wobrazowy tekst (1):
  • dalši wobraz (2): dalši wobraz (2)
  • dalši wobrazowy tekst (2):
  • strDocId: 78b027f4 1d98 4d4e aabb 66cb7804ba1d
  • kId:
  • Sonderformat: Standard
Gelesen 1155 mal Letzte Änderung am pětk, 01 apryl 2022 00:03