sob., 01. maj 2021

»Za naju je domizna tež tam, hdźež bychmoj so pochować dałoj. ­Hdźe to je, pak njewěmoj.«   Rozmołwa z ...

pě., 30. apryl 2021

W juliju 2021 planujo se tśeśi raz jaden »Wendentag« w kuloj­cowem­ muzeju w Lübelnje, źož ma se na słowjaństwo we Wendlanźe ...

pě., 30. apryl 2021

I. Słowjenski přećel Serbow   Kontakty Serbow do słowjanskeho wukraja pohłubšichu a rozšěrjachu so wot prěnjeje ...

pě., 30. apryl 2021

»Pospyt wo zabytych tamnych« mjenuje Christian Kessner, lěkar a psychoterapeut w Drježdźanach, swoju knihu wo serbskej ...

sob., 01. maj 2021

Halina Barań, spisowaśelka a mólaŕka z Bogatynje, jo se naroźiła a bydli w pólskej Łužycy. Źěkowano žywjenju w ...

sob., 01. maj 2021

Žurnalist Mendel Ošerowič, po pochadźe ukrainski Žid z Trostjaneca na Ukrainje zapućowaše 1910 do Ameriki, hdźež wot 1914 w New ...

pě., 30. apryl 2021

Wjace hač 60 Serbowkow a Serbow poda so w słužbje Ochranowskeje bratrowskeje jednoty na misionsku słužbu. Mało z nich wosta tak z ...

sob., 01. maj 2021

▶ So wo domizniske myto požadaćHač do 15. meje móža předewšěm čestnohamtsce skutkowacy swoje wudźěłki za slědźerske ...

sob., 01. maj 2021

Loni kónc lěta je w starobje 81 lět zemrěła serbska dźiwadźelnica a režiserka Hanka Mikanowa. Zhoniwši wo jeje smjerće so ...

sob., 01. maj 2021

(19.11.1933–18.2.2021)Nekrolog pisaś za Pětša Janaša njejo pśeliš śěžko, jo jano notnje, jogo žywjeńske statki nalicyś, ...

sob., 01. maj 2021

Jako krótko po přewróće na teologiskej fakulće Lipšćanskeje uniwersity ze studijom započach, słyšach, zo maja na spřećelenej ...

sob., 01. maj 2021

Z wětřikom hwizdašdo mojeje stwički:»Nimam chwile!«Prjedy hač so dohladam,će wětřikzaso ...

sob., 01. maj 2021

Přez wokna twojich hubkowwidźach dźiwnuškiznazdala swět:Koleso jězdźaceho sołobika,šědźiwu žonu w ...

Zum Lesen des E-Papers müssen sie sich anmelden. >>pśizjawiś se