Zawostajena korespondenca Michała Nawki

artikel pógódnośiś
(0 )
Dopisnica Bučarja na Nawku z lěta 1929  Reprodukcija: Serbski kulturny archiw Dopisnica Bučarja na Nawku z lěta 1929 Reprodukcija: Serbski kulturny archiw

I. Słowjenski přećel Serbow

 

Kontakty Serbow do słowjanskeho wukraja pohłubšichu a rozšěrjachu so wot prěnjeje połojcy 19. lětstotka. Přiběracy zajim susodow zbudźi a powjetši přeco bóle wćipnosć młodoserbskeho hibanja wokoło Smolerja. Wjedźeše to k wotewrjenju młodeje inteligency napřećo idejam a wuwiću słowjanskeho swěta a k pozitiwnemu nastajenju napřećo wopytowarjam z tutych kónčin. Tute wuwiće zesylni a rozšěri so na najwšelakoriše styki a wliwy hač do nacistiskeho časa, hdźež dyrbjachu so ze stron Serbow tajke kontakty dale bóle schować do priwatneho. Tež po wójnje so situacija jara njezměni, hač na krótki čas druheje połojcy štyrcetych lět. Kontakty běchu nětko dwoje – oficialne, institucionalizowane po liniji NDRskich wyšnosćow, a priwatne, přez kotrež pak njehodźeštej so hižo přewulke skutkowanje a wliw na serbske wuwiće wukonjeć. Hakle přewrót lěta 1989 wunjese znowa zjawne zasadźenje słowjanskeho wukraja na dobro Serbow a wuskutkowaše so tež pozitiwnje w Serbach samych. Priwatna korespondenca cyłeje tuteje doby swědči wo tajkich kontaktach a špiheluje wšelakore wuwiće.

Galerija

 • dalši wobraz (1): dalši wobraz (1)
 • dalši wobrazowy tekst (1):
 • dalši wobraz (2): dalši wobraz (2)
 • dalši wobrazowy tekst (2):
 • dalši wobraz (3): dalši wobraz (3)
 • dalši wobrazowy tekst (3):
 • strDocId: 7275f340 6839 4070 bfd7 9e30c11a8884
 • kId:
 • dalše nadpismo:
 • Sonderformat: Standard
Gelesen 1486 mal Letzte Änderung am wałtora, 04 maj 2021 09:13