srj., 31. měrc 2021

»Pósłanc našeje maćeršćiny« – tak mjenowachu nowiny njedawno modernizowany ćah, kotryž wozy serbske słowa wotnětka po Łužicy ...

srj., 31. měrc 2021

Rozmołwa ze skupinu »kolektiw klanki« wo hudźbje, twórbje »Družki« a žonach w serbskej towaršnosćiMóžeće ...

srj., 31. měrc 2021

»Druhdy wobžaruju, zo serbšćinu tak derje njewobknježu, zo móhł w tutej rěči­ sonić«   Rozmołwa z etnologom ...

srj., 31. měrc 2021

Knigły, kótarež cu pśedstajiś, su južo druga publikacija towaristwa Kólesko z. t. z regiona Slepo/Slěpe nastupajucy narodnu drastwu. ...

srj., 31. měrc 2021

Hakle njedawno, kónc zašłeho lěta, wuńdźe w nakładnistwje Załožby za serbski lud w Budyšinje pod nadpismom »Serbska rapsodija« ...

srj., 31. měrc 2021

Njewěm, hač běchu blisko delanskeje wsy Sernjany něhdy wosebje wjele sornow (sernow). Ale nětko wěm, zo znajmjeńša jedyn Sernjančan ...

srj., 31. měrc 2021

Zawodne myslePřed 75 lětami, po zakónčenju Druheje swětoweje wójny, běše Trjebin hišće ryzy serbska wjeska. ...

srj., 31. měrc 2021

Lětsa, dźeń po ptačim kwasu připoł­dnju, słyšach w delnjoserbskim rozhłosu znowa Pilkowe wobdźěłanje ludo­weje pěsnje ...

srj., 31. měrc 2021

▶ Dolnoserbska platforma onlinePlatforma Źěłanišća za serbske kubłańske wuwijanje Chóśebuz »ABC Sorbisch/Wendisch« jo ...

srj., 31. měrc 2021

Wóndano je wušła štwórta zběrka łužiskeho basnika Volkera Sielaffa pod titlom »Barfuß vor Penelope«. Sielaff je so 1966 w ...

srj., 31. měrc 2021

»Te por hriwnow bychmoj z Bibianu po swjatoku rjadowałoj«, citat Tonija Bruka, 1999Kaž husto w žiwjenju stawaja so ...

srj., 31. měrc 2021

Toni Bruk bě přećel, skoro hižo čłon našeje małeje swójby. Krótko po mojim kwasu počeše do Bratislavy jězdźić, zběraše tu ...

srj., 31. měrc 2021

Tonija Bruka zeznach dnja 12. julija 2011 na swojej prěnjej jězbje do Łužicy, jako sej wón cyły dźeń chwile wza, zo by mi kulturu ...

srj., 31. měrc 2021

Spočatk januara dóńdźe do Łužicy zrudna powěsć, zo je 27. decembra zemrěła pólska slawistka, horliwa sorabistka a přećelka ...

srj., 31. měrc 2021

Mnohich – nic jenož rěčespytnikow – fascinuje, zo noša Serbja dwě mjenje: němske a serbske. Nimale emblematisce steji za to w ...

srj., 31. měrc 2021

Za někotre dny bych jemu k 85ćinam gratulowała, nětko zwostanje nam jenož dźakowne spominanje na swěrneho słowakskeho přećela a ...

srj., 31. měrc 2021

kóždolětna karawana po pustych pućach prošo spěwa wo swjateje Marki škit   muska ...

Zum Lesen des E-Papers müssen sie sich anmelden. >>pśizjawiś se