nje., 28. februar 2021

Rozmołwa ze samostatnym poradźowarjom za IT-procesy a zamołwitym za wudźěłanje digitalineho koncepta za Załožbu za serbski lud Měrkom ...

nje., 28. februar 2021

»Tutu swobodu nochcych spušćić«   Rozmołwa z w Eula pola Nossena bydlacej wuměłču Maju Nagelowej wo pochadźe, ...

nje., 28. februar 2021

Premjera. Eksperiment. Schadźowanka 2.0. Tole čitachmy a słyšachmy w medijowych wozjewjenjach wo lońšej schadźowance, kiž wotmě so ...

nje., 28. februar 2021

W lěśe 2000 zachopijo kóńc apryla solarny załožk na Kochojc domje w Žylowje źěłaś, wón sejźi na jich kšywje ...

nje., 28. februar 2021

Skóńcnje jo tak daloko! Njedawno jo wujšeł dolnoserbski knigłowy kalendaŕ za lěto 2021. Serbska pratyja słuša ...

nje., 28. februar 2021

Dźakowano kóždolětnej tradiciji je LND lětsa znowa Serbsku protyku za 2021 wudało. Na dohromady 160 stronach a w znatym ...

nje., 28. februar 2021

Leoš Šatava je we Łužicy derje znata wosobina, we wědomostnych kruhach – ze swojimi zdawna přewjedźenymi ...

nje., 28. februar 2021

Stawizny kóždeho naroda su połne wojowanja wo přežiwjenje a swobodu. W stawiznach kóždeho naroda je wjele rjekow było, kotrychž su ...

nje., 28. februar 2021

Zo bě so w lěće 1920 Serbski Sokoł załožił, na tym mějachu čěske­ zjednoćenstwa a wosobiny wuznamny podźěl. A zo bratrow­ska ...

nje., 28. februar 2021

W času hdyž dyrbjachmy spóznać, zo móže knihu předać być ćešo, hač zajimawu rjanu knihu zhotowić a wudać, wozjewi na zawodnej ...

nje., 28. februar 2021

Loni 22. awgusta smědźach zhromadnje ze swojej mandźelskej w Nowoslicach złoty kwas Bena Budarja a jeho Ludmile sobu swjećić, a to we ...

nje., 28. februar 2021

▶ Mólby Fryca Latka do Serbskego muzejaSerbski muzej w Chóśebuzu jo dostał w decembrje 2020 wósym dalšnych mólbow Fryca ...

nje., 28. februar 2021

Kaž z ničeho tu naraz bě: Po wšěch krajach bije zlě, so njewidźomny wupěra smjertny wirus ...

nje., 28. februar 2021

Z mecha rosćo twójo woblico Twójo žywjeńko sejźi dłymoko   Pawki hajckaju twóje mysli Casy samo ...

nje., 28. februar 2021

Hólc a hólčec mějach swoje šćežki po Kulowskich haskach, we Łazkowskich lěskach, na Koslowskich ...

Zum Lesen des E-Papers müssen sie sich anmelden. >>pśizjawiś se