wał., 31. december 2019

W Budyšinje wotrosćeny a nětko w Berlinje skutkowacy spěwar Ronald Hein je so w zašłosći dosć zaměrnje tež hudźbje Serbow wěnował. W ...

wał., 31. december 2019

Nad wuspěšnym rozwićom serbskich rozhłosowych medijow móžemy so wjeselić. Kak pak wupada na polu wizuelnych medijow? Dowolće mi k ...

wał., 31. december 2019

Štóž je sej lětsa čorny outfit za schadźowanku wuzwolił, je z tym chcyjo nochcyjo do čorneho trjechił. Hnydom dwaj ...

wał., 31. december 2019

Njeznata serbska rukopisna kniha z TexasaW januarskim čisle lońšeho Rozhlada pisach pod nadpismom »Mały Wjelkow – ...

wał., 31. december 2019

Jako nazhonity nakładnik wědźeše Měrćin Benada, do čeho bě so dał. »Bjez wojowanja přećiwo wšěm ...

wał., 31. december 2019

Serbske Nowiny, 01.11.1919Wo zakročenju přećiwo serbskemu politikej Bartej dla spytaneje krajneje přerady zdźě­luje nam ...

wał., 31. december 2019

W Serbskej kulturnej informaciji LODKA w Choćebuskim Serbskim domje je poskitk dobry a poradźowanje ...

wał., 31. december 2019

Čitajo wospjet basnje Petera Handkeho nańdźech jednu, pod titlom »Nowe nazhonjenja« (original hlej »Leben ohne Poesie« – ...

wał., 31. december 2019

▶ Michałej Lorencej k wosomdźesaćinamK česći serbskeho dźiwadźelnika, režisera a awtora Michała Lorenca, kiž swjećeše ...

wał., 31. december 2019

3. STRONA WOBALKI:Gerald Große – »Nachtschicht« (»Nócna změna«) 1978; »... es bewegt sich ...« (»... pohibuje so ...

wał., 31. december 2019

Ze smjerću Hinca Roja, kotryž je po dołhej chorosći w starobje 91 lět njedźelu, 10. nowembra 2019, doma w Klětnom ze žiwjenja ...

wał., 31. december 2019

Putace lěta (1/11)Derje ćišćana fotografija nazhoni w 1960tych a 1970tych lětach prawy rozkćěw. Běše to čas ...

wał., 31. december 2019

wijata rostlinawokoło mójogo spomnjeśahow rosćo rědne zabyśepóźiwabnje kwiśecežnějom wóne ...

wał., 31. december 2019

Krotke wopisowanje nałoga na pśikłaźe Dolneje Łužyce, Francoj­skeje a ChinskejeW 21. stolěśu, gaž pśecej ...

Zum Lesen des E-Papers müssen sie sich anmelden. >>pśizjawiś se