sob., 30. nowember 2019

W interviewje w Serbskich Nowinach z dnja 14. oktobra praji dźiwadźelnik a režiser Stanisław Brankačk: »Nowy rjad bě moja ideja.« Hižo ...

sob., 30. nowember 2019

W róžowniku tutoho lěta bu na katedrje bohemistiki Uniwersity Jana Evangelisty Purkyně w Ústiju nad Labem diplomowe dźěło studentki Moniki ...

sob., 30. nowember 2019

Přez třista lět trajace samostatne wu­wiće staroserbskich kmjenow w rumje mjez Bobrom/Kwisu a Solawu kónčeše so ...

sob., 30. nowember 2019

Znaty Budyski fotograf Jürgen Maćij móžeše w poslednich měsacach na dwě přewšo wuspěšnej wustajeńcy zhladować. W ...

sob., 30. nowember 2019

Domowinskej župje »Handrij Zejler« Wojerecy a »Jan Arnošt Smoler« Budyšin zarjadowaštej sej lětsa swój župny wulět dnja 4. ...

sob., 30. nowember 2019

Wjesoły bě, štóž je spočatk septembra hišće jednu z požadanych zastupjenkow za wusahowacy šulski projekt ...

sob., 30. nowember 2019

Pólske politikarje su se cesćej za­běrali z nastupnosćami serbskego luda. Problemy Serbow su byli teke tematizěrowane we wobłuku statkowanja ...

sob., 30. nowember 2019

Štó je docyła pisał stawizny Serbow w NDRskim času? Tute prašenje je wuchadźišćo za mały biogram wo stawiznarju Instituta ...

sob., 30. nowember 2019

Serbske Nowiny, 04.10.1919(Knjez Bart so zajeć dał.) Knjez Bart bě so před tydźenjom z čěskej delegaciju z Parisa do ...

sob., 30. nowember 2019

▶ Čitanska turnejaNimo druhich knižnych premje­row před­staji LND we wobłuku nazymskeje čitanskeje turneje tež nowu Protyku a ...

sob., 30. nowember 2019

Krótke stawizny serbskeje wuměłskeje hudźby11. Serb jako awantgardist – Juro Mětšk»Mit groteskem Riesenbogen ...

sob., 30. nowember 2019

ZawjeźenjeAko pśipóznata narodna mjeńšyna su Serby a Serbowki źinsa typiske wabidło regionalnego sebjerozměśa. ...

sob., 30. nowember 2019

Jako zaběrach so před lětami ze zakładnej analyzu Hauptowych/Smolerjowych »Pěsničkow«, pytach tež za wonymi žórłami serbskeje ...

Zum Lesen des E-Papers müssen sie sich anmelden. >>pśizjawiś se