stw., 28. februar 2019

Wot lěta 2001 njebě najskerje žane wusyłanje Wu­hladka bjez přinoška z filmoweho studija bratrow Pětra a Stefana Symankec. Z Pětrom ...

stw., 28. februar 2019

Před sto lětami, 1919, postaji měrowa konferenca powójnski porjad w Europje. Na rozpadankach starych imperijow nastachu wosebje na wuchodźe ...

stw., 28. februar 2019

W Serbskim seminarje w Praze wotmě so 30. nowembra 2018 III. Praski sorabistiski sym­pozij, zarjadowany wot Towarstwa přećelow Serbow z ...

stw., 28. februar 2019

    Hižo wot najstaršich časow, hdyž so ludźo z rólnistwom zaběrachu, běchu woni z rosćacej ličbu wobydlerjow a ...

stw., 28. februar 2019

Prapremjera lětosnego programa »Ptaškoweje swajźby«, kótaremuž se dolnoserbski groni »Zapust« teke bźez zapustowego ...

stw., 28. februar 2019

W Sakskim statnym muzeju za archeologiju w Kamjenicy wěnuja so hižo wot lońšeho oktobra čěsko-sakskim stawiznam. ...

stw., 28. februar 2019

      Južo někotare lěta se w kulturnowědomnostnem wótrěźe Serbskego instituta pód glědanišćom »póśěgi a ...

stw., 28. februar 2019

▶ Nowe wobliča w radźe14. decembra wuzwoli Zwjazkowe předsydstwo Domo­winy Susann­ Šenkec, Juliana Nyču, Bjarnata Cyža a Daniela ...

stw., 28. februar 2019

Njech je definicija »impulsowy nastawk« zajimawy literarno-wědomostny terminus, znajmjeńša je »replika« serbsce znapřećiwjenje. ...

stw., 28. februar 2019

Strukturna změna po brunicy so tak horco diskutuje, zo su sylzy po zhubjenych wjeskach skoro hižo zaso wuschnyłe. Rěči so pak hłownje wo ...

stw., 28. februar 2019

  Zrudna powěsć dóńdźe do Łužicy, zo je dr. Alfred Krawc-Dźěwinski 15. decembra 2018 po dlěšej chorosći doma w Berlinje ...

stw., 28. februar 2019

Krótke stawizny serbskeje wuměłskeje hudźby3. Pućrubar serbskeje romantiki – Jurij PilkZašły raz zaběrachmy ...

stw., 28. februar 2019

hdyž běchmy dźěći hrajachmy wójnudźensa wuwołamy přiměrsnědanje w trawjezwučowanišćažane ...

stw., 28. februar 2019

hdyž čita baseńkotruž je přełožiłje słyšeć zo je z wutrobupři dźělehdyž čita baseńkotruž je ...

Zum Lesen des E-Papers müssen sie sich anmelden. >>pśizjawiś se