pě., 25. januar 2019

Jako prašach so loni w dowolu swojich hosćićelow w pólskim wojewódstwje Podkarpacie w Niskich Beskidach za łemkowskej hudźbu, to mi ...

pě., 25. januar 2019

... »lipojty« njeje – je »libojty«1Před štyrjomi lětami zetkach w Budyšinje připadnje ...

pě., 25. januar 2019

Do přichada Słowjanow nachadźeše so nad hornim Łobjom wulki kmjen Hermundurow, kotrychž hižo romski historiograf ...

pě., 25. januar 2019

Po cyłej Łužicy běchu pobožni ewangelscy wěriwi w lěću 1751 znjeměrnjeni. Hrabja Friedrich Caspar von Gersdorf, wyši hamtski ...

pě., 25. januar 2019

Zo serbske rěčne znajomosće mjez našej­ dźěćinu woteběraja, na tym nichtó njedwěluje. Wuchadźamy-li z toho zo je wobknježenje ...

pě., 25. januar 2019

W poslednich tydźenjach a měsacach napadny wosebje w diskusiji wo Serbskim sejmje dźělenje serbskeje Łužicy. We wšelakej ...

pě., 25. januar 2019

▶ Pomnik Kitoju ŠwjeliW Skjarbošcu su 3. nowembra 2018 wuswěśili pomnik za casnikarja a ceptarja Kita Šwjelu (1836–1922), nana ...

pě., 25. januar 2019

  Pód glědanim pśeźěłanja a censury dotyknjo se impulsowy na­stawk Zhubjeny »Bog« w Mininych basnjach z pjera Pětša ...

pě., 25. januar 2019

Krótke stawizny serbskeje wuměłskeje hudźby   1. Spočatki »Słowo ›serbski‹ dźe wróćo, štož ...

pě., 25. januar 2019

za Lubošom Přihodumurjado kotrejež sy rěčałje so rozdźěliłaza twojimi słowami je telko rumatam ...

Zum Lesen des E-Papers müssen sie sich anmelden. >>pśizjawiś se