K nowemu lětu horšć nowosćow-nowinkow

artikel pógódnośiś
(0 )
Sara Mičkec  Foto: Maćij Bulank Sara Mičkec Foto: Maćij Bulank

Sara Mičkec  Foto: <b>Maćij Bulank</b>
Sara Mičkec Foto: Maćij Bulank
Z nowym lětom móžu wam někotre zwjeselace nowosće za Rozhlad připowědźić. Hižo w januarskim čisle namakaće prěni dźěl dweju noweju serijow. Znaty mjenowědnik Walter Wenzel wozmje was sobu na ekskursiju k našim korjenjam a rysuje serbske kulturne stawizny na zakładźe mjenow. To je dobre wudospołnjenje k wustajeńcy w Budyskim Serbskim muzeju wo zažnym słowjanskim srjedźowěku, hdźež wěnuja so temje z wida dopóznaćow archeologije a předstajeja rekonstrukcije archeologiskich namakankow. Mjeztym zo je wustajeńca »Stary lud« jenož hišće do spočatka měrca přistupna, zhoniće w Rozhledźe přez cyłe lěto tójšto zajimaweho wo mjenach.

Wot rozhłosoweho žurnalista Clausa Fischera su słucharjo němskeho rozhłosa hižo to abo tamne wo serbskej hudźbje zhonili. Za Rozhlad je wón krótki zarys serbskich hudźbnych stawiznow zestajał. Pod titulom »Wot lubosćinskeho spěwa k awantgardźe« pisa w kóždym wudaću k wubranemu serbskemu komponistej.

Galerija

Gelesen 2589 mal Letzte Änderung am pětk, 25 januar 2019 07:36