wał., 30. apryl 2024

Hač to chcemy, abo nic – zynki a zwuki nas přeco a cyłodnjowsce wobdawaja. Słyšenje njehodźi so jednorje wotstajeć, hinak hač widźenje z ...

wał., 30. apryl 2024

Dnja 21.03.2024 w slěpjańskej cerkwi jo był wósebny wjacor za Elwiru Hančowu, Towaristwo Kólesko a za wšyknych, kótarež su sobu ...

wał., 30. apryl 2024

W zajźonych lětach su se wudali w Slěpjańskej wósaźe knigły, spiwniki, wobrazowe­ zwězki, brošurki a cejdejki, jo – samo ...

wał., 30. apryl 2024

▶ Z přichodom kulturneho turizma we Łužicy so zaběrali»Łužica po puću k naslědnemu kulturnemu regionej – šansy a ...

wał., 30. apryl 2024

PowšitkownjeWot zašłeje hłowneje zhromadźizny 18. měrca 2023 je so předsydstwo regularnje pjeć króć zetkało. ...

wał., 30. apryl 2024

Runje sym aprylske wudaće Rozhlada dočitał a mam je na wjacore wašnje za jara poradźene: nastorki k přemyslowanju, k diskusiji – tež ...

wał., 30. apryl 2024

Z Jurom smej pšawidłownje listowałej poł lětstotka, tak jo se nazběrało pśi mnjo wjelika mań jogo dopisow (jadna se wó licbu ...

wał., 30. apryl 2024

Nadpismo so cyle derje hodźi, hdyž chceš wo tutym čłowjeku a jeho hudźbje pisać. Jako wo serbskim komponisće Juru Mětšku přemyslowach, ...

wał., 30. apryl 2024

do wokna klepajaćěkawe prajidmawětřikec wjerše cychnujapróšniwe złóžki na škleńcuza domskim w lěsku ...

wał., 30. apryl 2024

Nacasna žeńskaSom moderna žeńskaJa se njesromam swójogo rodaSom gjarda na swój słowjański póchadZ ...

wał., 30. apryl 2024

Do wustawy Weimarskeje republiki přiwza so z artiklom 113 pasus za škit narodnych mjeńšinow. Eksistowachu pak w němskej politice kaž ...

Zum Lesen des E-Papers müssen sie sich anmelden. >>pśizjawiś se