pón., 31. oktober 2022

Slědujuca lawdacija jo se źaržała pśi góźbje wótwórjenja wustajeńce »Woblica – Antlitze« z twóŕbami Lejny Theurichoweje, ...

pón., 31. oktober 2022

Na slědnej njeźeli awgusta jo město Žarow/Sorau/Żary w pódzajtšnej Dolnej Łužycy kazało na parkowy swěźeń. Z pódpěranim ...

pón., 31. oktober 2022

Kito Lorenc bě jón hišće sam zestajił, wuběr literarnokritiskich studijow. Wudałoj staj jón nětko ...

pón., 31. oktober 2022

Su 24 powědkow »z pjeć lětdźesatkow« wjele abo mało? Dwurěčny lyrikar Benedikt Dyrlich (mjeztym 72 lět stary) ...

pón., 31. oktober 2022

▶ Nowosće na rěčnym portaluKónc awgusta je so pod adresu zběrka rěčnokulturnych přinoškow wo 44 z lěta 2021 na ...

pón., 31. oktober 2022

Južo w januarje togo lěta jo mě dojśpiła tužna powěsć wó smjerśi japańskeje slawistki a dobreje pśijaśelki prof. dr. Keiko ...

pón., 31. oktober 2022

Lětsa 11. nowembra je tomu 20 lět, zo je serbski wučer a awtor Jurij Brycka (Kopšinjanski) njeboh, zdobom by tohorunja lětsa, 12. ...

pón., 31. oktober 2022

Spušćiś wuteptane sćažki jo droga k sebje.Na słyńckowatem nazymskem dnju drogujom pó gónach, pólach a pólinach. Ja sama. ...

pón., 31. oktober 2022

  »Přewjele ze swojich wunamakankow a wudobyćow přeradźić, je jedne a to same, kaž so wupłodow swojeje ...

pón., 31. oktober 2022

Prěnju wutoru lětušeho julija serbski wječornik wozjewi, zo je »Janek Wowčer swoje dźěłowe zrěčenje jako šefredaktor Serbskich Nowin a ...

pón., 31. oktober 2022

Rozgrono z wjelikopósłańcku Republiki Serbiskeje w ZRN jeje ekscelencu dr. Snežanu JankovićCo Serby w Serbiskej ...

pón., 31. oktober 2022

Wót 1370 až do 1635 jo słušała Dolna Łužyca k českemu kralojstwu. Zachopjeńk togo casa, se zakóńcecy pózny srjejźowěk, jo se ...

pón., 31. oktober 2022

Zakaz 1941 a wótchylenja pó 1945Aby zamógli wóznam jubilejneje 300. namše nowšego casa pšawje gódnośiś, ...

Zum Lesen des E-Papers müssen sie sich anmelden. >>pśizjawiś se