pě., 30. september 2022

Wliw němčiny na serbšćinu – na wšěch runinach rěče –, a wosebje wobchadnu serbšćinu, je dźensniši dźeń sylny, nic jenož ...

pě., 30. september 2022

Nakładnistwo DONATUS w Niederjahna pola Mišna je němskorěčne pojednanje wo załožerju serbskeje artificielneje hudźby pod titulom »Korla ...

pě., 30. september 2022

Spomnjeśa pśi drogowanju pó pówóstankach zniconeje serbskeje jsyWótery raz ga som w 1990ych lětach k swěźenjam we ...

pě., 30. september 2022

Po tym zo je so wosebita wustajeńca »Barby daliny. Moler Ante Trstenjak a Łužiscy Serbja« 2020/2021 w Budyskim Serbskim muzeju ...

pě., 30. september 2022

Hórnikečanska Energijowa fabrika wuwi so najpozdźišo z wotewrjenjom noweje trajneje wustajeńcy w nazymje 2020 k ...

pě., 30. september 2022

▶ »Čěske nocy« w SmochćicachPod hesłom »Čěske nocy« wuhotowaštej Serbski ludowy ansambl a kubłanišćo swj. Bena po ...

pě., 30. september 2022

  »Přewjele ze swojich wunamakankow a wudobyćow přeradźić, je jedne a to same, kaž so wupłodow swojeje ...

pě., 30. september 2022

Rozmołwa z hudźbnikom, komponistom, publicistom, režiserom a producentom Symanom Hejdušku wo jeho mnohostronskich hudźbnych projektach, ...

pě., 30. september 2022

  W dźensnišim so globalizowacym swěće je normalne, zo so ludźo tež za cuze regiony a kultury zajimuja. Tak je tež mjez ...

pě., 30. september 2022

Rěčacy tworja w komunikaciskich ­procesach modele woprawdźitosće, ­ale při tym njejsu naše předstawy ­wo woprawdźitosći wot rěčnych ...

Zum Lesen des E-Papers müssen sie sich anmelden. >>pśizjawiś se