srj., 31. awgust 2022

     

srj., 31. awgust 2022

W awgusće wuńdźe w nakładnistwje Pop serbsko-němska basniska zběrka »Posledni sněh/Der letzte Schnee« Traiana Popa Traiana, z dwanaće ...

srj., 31. awgust 2022

takle pisaše Ota Wićaz wo Janje Radyserbje-Wjeli, kiž bě jeho nanowski přećel. Po slědach tutoho prócowarja podaše so 12 čłonow ...

srj., 31. awgust 2022

Přijomna papjera, dobre wuhotowanje, najwšelakoriše přinoški: Hižo kónc lěta 2021 wozjewi finski časopis »Särö« (čisło 45, str. ...

srj., 31. awgust 2022

    K zahajenju festiwala Noweje hudźby w Brandenburgu Notowe linije z fantaziju jako girlandy ...

srj., 31. awgust 2022

    Ako som słyšała, až maju nowu mini-seriju (nimska telewizija groni Dramedy Serie) wó Serbach, teke z Górneje ...

srj., 31. awgust 2022

    Čehodla měł so w serbskim kulturnym časopisu němski přełožk přewodnika wo serbskich pomnikach recensować? Tute ...

srj., 31. awgust 2022

  ▶ Hłowna a wólbna zhromadźizna ZSW Srjedu, 25. meje, přewjedźe Zwjazk serbskich wuměłcow swoju hłownu a wólbnu ...

srj., 31. awgust 2022

  W lěće 1981 wuńdźe w Ludowym nakładnistwje Domowina pod titulom »Wanderwege durch den Kreis Bautzen« pućowanski přewodnik z ...

srj., 31. awgust 2022

zynk něhdyšich domow nošu we sebi drjewo wrotow majka mój słuch a běłosć škleńčanych wočow jelenja kotryž nad ...

srj., 31. awgust 2022

  »Přewjele ze swojich wunamakankow a wudobyćow přeradźić, je jedne a to same, kaž so wupłodow swojeje ...

srj., 31. awgust 2022

Narodowc abo wotrodźenc? Handrij Wujanc   Běše to lěćny dźeń lěta 1825. Zaso jónu sedźeše šulski radźićel ...

srj., 31. awgust 2022

Serbscy wuměłcy a jich zjawna prezentacija w prěnjej Čěskosłowakskej republice   W aprylu 1932 bu ...

srj., 31. awgust 2022

  Rědnučke góry, wjelicne skały a góla – taku idylu pśedstajamy se, gaž myslimy na Dolomity. A taki jo tež mój prědny ...

Zum Lesen des E-Papers müssen sie sich anmelden. >>pśizjawiś se