wał., 30. nowember 2021

»Musym ze źiśimi serbski powědaś, gaž cu něco změniś«Rozgrono z Jensom Martinom, pśistajonym we wótźělbje za ...

wał., 30. nowember 2021

Na swjatočnosći buštej sobotu, 16. oktobra, na žurli Budyskeho Serbskeho muzeja lětušej Myće Ćišinskeho spožčenej. Z Mytom ...

wał., 30. nowember 2021

Serbski dom w Chóśebuzu jo skóńcnje wótwórił dnja 25.08.2021 wjelgin zajmnu wustajeńcu z titelom »Cerno-Běłe«. ...

wał., 30. nowember 2021

Wot krosnow na kateder: Ryćerjec bratřa z Hodźija (1. dźěl)Napjata rozbudźenosć knježeše 19. awgusta 1817 na Budyskim ...

wał., 30. nowember 2021

Měranje Cušcynej k 60ćinam»Wobrazaj napřećo/ dótknjetej so prašenja časa/ kak dołho lěto chodźi/ so komdźi a ...

wał., 30. nowember 2021

▶ Pśedstajenje knigłowKřesćan Krawc jo wałtoru, 12. oktobra, pśed něźi 25 gósćimi swóje knigły »Was wir ins uns ...

wał., 30. nowember 2021

Na zachopjeńkuW běgu zachadnych lět som se tam a zas zaběrał z wšakimi socialnymi kupkami, kótarež zjawnosć cesto ...

wał., 30. nowember 2021

Prof. dr. Kathinka Rebling, wiolonistka a hudźbna wědomostnica, je po Serbach mało znata, tež hdyž je wona přez lětdźesatk ...

wał., 30. nowember 2021

Je nimale lěto, zo je moja mandźelska Kathinka zemrěła, ale kóždy dźeń čuju znowa ból žarowanja. Přeco hišće dóstanu pisma ...

wał., 30. nowember 2021

»Kaž kóždy z nas wšědnje swoje puće chodźi a wróćo zhladujo z pomjatka swojich žiwjenskich wobstejnosćow čerpa, tak wobsedźi ...

wał., 30. nowember 2021

Šeptać, dychać z tobu měrliwje,połny měsačk naju tajny swědk.Parlički pućuja po cyłym ćěle,twoje wobličo je ...

Zum Lesen des E-Papers müssen sie sich anmelden. >>pśizjawiś se