pón., 01. februar 2021

Interview z Cathy Petersen, spěchowarku serbskeho namrěwstwa mjez potomnikami Serbow w Iowje   W zamórskich krajach ...

pón., 01. februar 2021

»Domownja móžo byś wěcej nježli jano meštno«   Rozgrono z wuměłcowku a muzikaŕku Marion Kwicojc wó domowni, ...

pón., 01. februar 2021

Wirtuelnu knižnu premjeru zarjadowa srjedu, 9. nowembra 2020, Ludowe nakładnistwo Domowina. Z »dołhej ruku« přepoda jeho jednaćel ...

pón., 01. februar 2021

Po tym zo běchu zamołwići Choćebuskeho filmoweho festiwala dla wobmjezowanjow w zwisku z koronapandemiju zarjadowanje najprjedy wot ...

pón., 01. februar 2021

Nimale tři lětdźesatki po wudaću w lěće 1991 tehdy aktualnje nastateje zběrki (po)přewrótowych refleksijow Zwróćene dny

pón., 01. februar 2021

Knižka ze škitnej wobalku leži w mojimaj rukomaj: němskorěčne přełožki wubranych basnjow Mata Kosyka. Wudaće je k ...

pón., 01. februar 2021

W lěće 2020 je w Lipšćanskim nakładnistwje Poetenladen šwarna antologija noweje lyriki wušła. Wudałoj staj ju ...

pón., 01. februar 2021

  Tule podaty přinošk bazuje na přednošku składnostnje hłowneje zhromadźizny Maćicy Serbskeje 26. septembra 2020 a bu za ...

pón., 01. februar 2021

▶ Pomoc za kulturuBramborske ministaŕstwo za kulturu jo wózjawiło, až jo łoni wěcej ako 500.000 euro k dispoziciji stajiło ...

pón., 01. februar 2021

»Mój swět we wobrazach« − něnto pśedlaže nowe dolnoserbske knigły za BOOKii-pisak z LND pó měritkach moderneje pedagogiki a modernych ...

pón., 01. februar 2021

Wjetšina čitarstwa znaje Marju Młynkowu (1934–1971), kotraž je před połsta lětami zemrěła, předewšěm jako prozaistku zběrkow kaž ...

pón., 01. februar 2021

kaleny kćěja běłe bule wisaja so kolebajo w kerkach na Mikławšku z woknow blisko padnu hrimajo ličby woporow mrětwy ...

pón., 01. februar 2021

rady njerady koronadywobwija lěto po swojim*zymničkow zwónčki zadrišćahłowa pod krónu njezaboli jenož ...

pón., 01. februar 2021

Njeźelske zajtšoPózlažka, skšajźicku pada sněgna kšomje městaŠery dym padorownyŠkjarcanje srokowz ...

pón., 01. februar 2021

Před wabjenskej sćěnu moluja popki w narodnych drastach wobrazy krjepi stulena žona ćichu wodu kórki a tomaty wjesele ...

Zum Lesen des E-Papers müssen sie sich anmelden. >>pśizjawiś se