wał., 30. apryl 2019

W Budyskim Serbskim muzeju zahaji so 26. meje projekt »Wobrazy krajiny. PŘECHOD 03«. Hač do lěća 2020 pućuje wustajeńca wizuelneho ...

wał., 30. apryl 2019

    Zo běchu do kónčinow mjez Łobjom a Solawu w mjeńšich a wjetšich sku­pinach připućowani Słowjenjo towaršnostnje ...

wał., 30. apryl 2019

Stawizniske doškrabki k lóńšemu jubilejejPři lońšim woswjećenju 675. róčnicy prěnjeho pisomneho naspomnjenja Wulkeje ...

wał., 30. apryl 2019

Tež w aprylu pokročowaše Serbski narodny wuběrk z ludowymi zhromadźiznami po cyłej Hornjej Łužicy, nětko zapřijachu so tež pruske ...

wał., 30. apryl 2019

Kak woraš polo, kiž su druzy hižo prěki a podłu přeworali? Wo Milčanach a Łužičanach mějachmy hižo w susodnych ...

wał., 30. apryl 2019

▶ Faraŕki w běgu casaW ramiku 29. bramborskego žeńskecego tyźenja jo Serbski muzej pśepšosył 6. měrca na Serbske blido do ...

wał., 30. apryl 2019

Pśechod. Přechod. Übergang. Prehod 03W přichodnym połdra lěće budźe njewšědna wustajeńca łužiskich a korutanskich ...

wał., 30. apryl 2019

Twórba Handrija Dučmana a Korle Awgusta KocoraHdyž dóstach dźakowano swojemu přećelej a komponistej Janej Cyžej móžnosć, ...

wał., 30. apryl 2019

Krótke stawizny serbskeje wuměłskeje hudźby   5. Nan serbskeje hudźbneje wědomosće a »serbski Janaček« – Jan ...

Zum Lesen des E-Papers müssen sie sich anmelden. >>pśizjawiś se