×

Glědajśo!

JUser: :_load: Fehler beim Laden des Benutzers mit der ID: 1443

Lubosne lutki wumóžyju mansku a dolnoserbsku rěc

artikel pógódnośiś
(0 )
Viktor Zakar  Foto: Gregor Wieczorek Viktor Zakar Foto: Gregor Wieczorek

Viktor Zakar  Foto: <b>Gregor Wieczorek</b>
Viktor Zakar Foto: Gregor Wieczorek
»Mooinjer Veggey« groni se lutkam na kupje Man. »Lutki« maju wósebnu móc a su za luźi widobne, jano gaž kśě. Někotare su złosne, druge pomagaju rad. K »lubosnym lutkam« słušaju cłonki rowno tak pomjenjoneje organizacije, kótaraž jo nosaŕ styrich kubłanišćow z celom mansko-keltisku rěc rewitalizěrowaś: Possan Cloie – kupka, źož starjejše a źiśi gromaźe wuknu pśez zarědowanja, grajkanje a spiwanje, dwě źiśowni a zakładna šula »Bunscoill Ghaelgagh« w St. Johnsu, jadnučka z manskeju wuwucowańskeju rěcu. Wóna jo zachopiła 2001 ze 9 wuknikami, źinsa ma něźi 70. Pózdźej mógu starše wukniki se kubłaś bilingualnje w dwěma pśedmjatoma na gymnaziumje w Peelu.

Manšćina jo wótemrěła ako prědna rěc južo w 1970tych lětach. Zachadaś jo zachopiła južo w 19. stolěśu ako »rěc głupakow«. Pśi minjenju rěcy jo nastał zwisk mjazy maminorěcnymi a aktiwistami, což jo wjadło do gibanja, kótarež jo rozkwitło w 1990tych lětach. 1992 jo był prědny manski rěcny zastojnik wumjenjony. Wón nawjedujo »wandrujuce ceptarje«, kótarež póbituju mansku rěc ako fakultatiwny pśedmjat w šulach pó cełej kupje.

Galerija

Gelesen 2949 mal Letzte Änderung am wałtora, 30 apryl 2019 07:59