stw., 24. januar 2019

Pochadźacy ze serbskeje Zwarec swójby we Łužicy, wupućowa wěsty Michał Zwar1 w lěće 1850 do Awstralskeje a ...

stw., 24. januar 2019

Muzeje su w prědnem rěźe institucije, źož se systematiski zběra na dobro cełeje ludnosći, dokulaž objekty, kótarež se do muzeja dawaju a ...

stw., 24. januar 2019

W lětomaj 2016/17 přepodachu so Serbskemu muzejej w Budyšinje najwšelakoriše dary, z kotrychž běchu někotre z koncepciju a wuhotowanjom ...

stw., 24. januar 2019

»Je tuta naša hudźba dobra dosć za přichodne inowatiwne nadawki Serbskeho ludoweho ansambla z nowej intendantku Judith ...

stw., 24. januar 2019

W lěće 1974, składnostnje 400. róčnicy wuńdźenja Albina Mollerowych spěwarskich z małym katechizmom, zestaji dr. Frido Mětšk w ...

stw., 24. januar 2019

▶ Wuznamjenjenja Domowi­ny5. oktobra přepoda předsyda Domowiny Dawid Statnik w Budyskim Serbskim domje Myta Domowiny a Čestneho ...

stw., 24. januar 2019

Na końc źo to stare lěto. Slědny źeń jo pśišeł něto. Do njebja raketa stupi. Tak se nowe lěto ...

Zum Lesen des E-Papers müssen sie sich anmelden. >>pśizjawiś se