pě., 31. měrc 2023

W lěću 2022 je nowy wotdźěl za regionalne wuwiće a škit mjeńšin při Serbskim instituće, najprjedy raz w Choćebuskej wotnožce, ...

pě., 31. měrc 2023

»Mysliła sym sej, zo by derje było, by-li najprjedy něšto porjadneho nawuknyła. Potom sym pytnyła, zo to njeńdźe. Sta so běžny ...

pě., 31. měrc 2023

»Čertowsce žortnu« ludowu hru čěskeho spisowaćela Jana Drdy bě Němsko-Serbske ludowe dźiwadło Budyšin mjeztym ...

pě., 31. měrc 2023

Serbski spěwar, komponist a hudźbnik Měrćin Weclich so w mnohich wobłukach žiwjenja angažuje a ma tež njeličomne ...

pě., 31. měrc 2023

  Nimo hornjo- a delnjoserbšćiny je nětkole tež slepjanšćina tak derje wopisowana, zo móže ju přichodnje kóždy talentowany ...

pě., 31. měrc 2023

Hadam Bohuchwał Šěrach narodźi so 5. požnjenca 1724 w Nosaćicach jako syn ewangelskeho fararja Hadama Zachariasa Šěracha. Młody ...

pě., 31. měrc 2023

Jako so wójna znowa rozžehli,wołachu woni, zo měli so derjeměća wzdać.Potom nam kiwa dobyće, překrasne ...

pě., 31. měrc 2023

Smy we wójnje. Chto »grajo« sobu? A chto nic? Co cyniś?Ja gronim »Ně!«. Cu spomnjeś na jadnu baseń nimskego basnikarja ...

pón., 03. apryl 2023

Wosobiny   Sym sej chětro wěsty, tute foto wuchodźowarja zpsom njemóžeš inscenować abo sej w stwě při laptopje ...

pě., 31. měrc 2023

Wuznam Korle Awgusta Kocora (1822–1904) wuzběhuje a zdobom wobmjezuje so tučasnje hłownje na jeho kompozitoriske dźěło. Mjenje abo ...

pě., 31. měrc 2023

Mórski šlink Cypraea, bóle znaty pod mjenom kawrijowy abo pórclinowy šlink, nima, byrnjež so dołho a po wšěm swěće jako debjenka ...

pě., 31. měrc 2023

Ako małe źowćko som rady słuchała tšojeńka ze zachadnosći. Teke mója mama tśeśego naroda a mójej starej ...

Zum Lesen des E-Papers müssen sie sich anmelden. >>pśizjawiś se