srj., 30. nowember 2022

Z koronowej krizu, hišće bóle pak z wójnu w Ukrainje su powšitkowne kóšty za ludnosć sylnje stupali, tak zo wučinješe inflacija w ...

srj., 30. nowember 2022

Cyłkownje něhdźe 2.400 přihladowarjow dožiwi srjedź septembra na farskej łuce w Chrósćicach dźiwadłowe ...

srj., 30. nowember 2022

Wuchadźišćo knihi wo najspodźiwnišich ludźoch na swěće, w jendźelskim originalu »The WEIRDest People in the World: ...

srj., 30. nowember 2022

▶ Wuznamjenjenja Domowiny7. oktobra přepoda předsyda třěšneho zwjazka Dawid Statnik na žurli Budyskeho Serbskeho doma Myto ...

srj., 30. nowember 2022

W Dešnje jo zamrěła  Erika JanowaTužna powěsć jo se rozšyriła: krotko pó swójom 90. narodnem dnju jo zamrěła 12. ...

srj., 30. nowember 2022

  Wobraz Literarne teksty k twórbam Jana Buka   Žeńska stoj, do swójich myslow zanurjona, pśed ...

srj., 30. nowember 2022

Lětuša 175. róčnica załoženja Maćicy Serbskeje je składnosć, tež dopominać na wozrodźenje skutkowanja serbskeho wědomostneho ...

srj., 30. nowember 2022

Dopomnjeńki serbskeje ceptaŕki Hanamarje Měškankoweje   Hanamarja Měškankowa (nimski: Annemarie Müßiggang) ...

srj., 30. nowember 2022

Hdyž rěči so wo Slepom, njeje husto jenož wona wjes sama měnjena, ale cyła Slepjanska wosada abo zarjadniske zjednoćenstwo z ...

srj., 30. nowember 2022

Dźe wo to, rěčnje manifestowane mócnarske struktury pokazać a staw w najlěpšim padźe nic jenož dokumentować, ale tež k polěpšenju ...

srj., 30. nowember 2022

Interview z Vojtěchom Koubu, folkloristom a nawodu folklorneje skupiny Ludowa hudźba z Chrásta, wo lětušim folklornym festiwalu w ...

Zum Lesen des E-Papers müssen sie sich anmelden. >>pśizjawiś se