Hync Rychtaŕ

slawist/sorabist na wuměnku w Lipsku

(za Kamila Thorquindt-Stumpfa)

1.

»Měj se! Wjele gluki, wšo dobre na drogu!«

Na jězd lube słowa za nami wołaju.

Naš cołn milny wětšyk pózlažka kólebjo

a list starych wólšow nad nami šepoco:

Co ga was wabi wen do cuzego kraja?

Doma ga jo nejrědnjej, tak pěseń baja.

Z lažkeju myslu do cuzby śěgnjo syłoj,

z wutšobu stysknej’ wrośijo se zas’ domoj.

Mały syłojk, toś leś,

wustrěj kśidle, se zwigaj!

Z Błotow pytaj se swóju drogu

pśez naš kraj šyroki!

2.

»Ahoj! Wjele gluki, wšo dobre na drogu!«

Na jězd do njeznateg’ swěta nam kiwaju.

Naš cołn gónje štormy na mórjo šyroke,

zmil Bog se a wjeź nas na brjogi daloke.

Do swěta comy, aby se cuzych płodow

najědli a se napili cuzych wódow.

Aby pó dyrdakojstwach zas’ najšli pokoj,

wrośijomy se, co-li Bog, zasej domoj.

Běły gołub, toś leś,

wustrěj kśidle, se zwigaj!

Z kraja pytaj se swóju drogu

ku brjogam dalokim!

3.

»Hatchej! Wjele gluki, wšo dobre na drogu!«

Na jězd pó njeskóńcnem njebju nas žognuju.

Naš cołn swětnišćowy jěźo wšen samotny,

kaž klek slobrowity byza do daliny.

Gwězdate njebjo woła do nimjernosći,

na zemi tudy byli smy jano gósći.

Daśi tek’ młogi cowa wó nawrośenju,

1.

Za Babineju górku, we góli tak šyrokej,

jo wjaskow sedym rědnych, pśi rěcce slobranej,

jo wjaskow sedym rědnych, pśi rěcce žwałatej.

2.

Nad slobraneju rěcku, pśi łuce tak kwiśecej,

jo móstow sedym starych, pśi droze steptanej,

jo móstow sedym starych, pśi droze dalokej.

3.

Srjejź wokolicnych wjaskow, pśi droze tak dalokej,

stoj cerkwja kamjenjana, pśi budce glinjanej,

stoj cerkwja kamjenjana, pśi budce chudobnej.

4.

Pśi cerkwi torm se zwiga, ku módrinje wusokej,

na njom tśi zwóny zwónje, we chyli wjasołej,

na njom tśi zwóny zwónje, we chyli wobtužnej.

5.

We wjaskach tam pód górku, we góli tak šyrokej,

jo źowćow sedym raz sedym, we šorcy zelenej,

jo źowćow sedym raz sedym, we šorcy cerwjenej.

6.

Za wjaskami na łukach, na tšawje tak rosojtej,

jo gólcow sedym raz sedym, z kósu swěśatej’,

jo gólcow sedym raz sedym, z kósu byzatej’.

- - - - - lamento - - - - -

7.

Ach, koło casa wjerśi se, sedym raz sedym lět,

hyšći raz koło wjerśi se, sedym raz sedym lět.

A kóse su pśestali, šorce se rozryli, zwóny se rozpukali.

A rěcki su zaschnuli, mósty se sypnuli, žrědło jo zapšažyło.

A góla, ta šyroka, něga tak šyroka, góla jo pódrubana.