Na strowje Chmjelowa – Wěcej ako jano chmjel

artikel pógódnośiś
(0 )
Prědne wobspomnjeśe Chmjelowa wót 1. oktobra 1385 ako Smelluitz.  Reprodukcija: Michael Meyer Prědne wobspomnjeśe Chmjelowa wót 1. oktobra 1385 ako Smelluitz. Reprodukcija: Michael Meyer

W tom artiklu pśibližyju Wam krotki pśeglěd historije Chmjelowa. Dnja 1. julija 1950 su byli chmjelojske gmejnske grunty do Chóśebuza zagmejnowane. Źinsa jo Chmjelow ze swójimi 14.116 wobydlarjami tśeśi nejwětšy měsćański źěl Chóśebuza1 a lažy w pódpołnocy Města. Chóśebuzarjam stej Stary a Nowy Chmjelow znatej2. Tola, ako se wucytajo dołojce, słušaju teke dalšne strony k měsćańskemu źěloju Chmjelow.

Prědne naspomnjeśe a wóznam městnego mjenja Chmjelow

K prědnemu razoju wobspomnjejo se mě Chmjelow w sudniskem wopismje z 1. oktobra 1385 ako familijowe mě jadnogo znanka – »hans Smelluitz«3. Jano mjasec pózdźej, 11. nowembra 1385, naspomnjejo se pó wšom zdaśu samski Hans Schmellwitz w jadnom dalšnem wopismje ako »Hannos von Smelewicz«.4

Wobspomnjeśe ze samskego lěta wót 11. nowembra 1385 ako Smelewicz. Reprodukcija: <b>Michael Meyer</b>
Wobspomnjeśe ze samskego lěta wót 11. nowembra 1385 ako Smelewicz. Reprodukcija: Michael Meyer

Serbske městne pomjenjenje Chmjelow zjawijo se ako Chmėlow nejpjerwjej pla Johanna Gottlieba Hauptmanna5 w lěśe 1761 (»Nieder-Lausitzsche Wendische Grammatica«; b. 409)6. Za wóznam městnego mjenja Chmjelow dajo dwě wěrjepódobnej móžnosći rozkłaźenja.

Galerija

 • dalši wobraz (1): dalši wobraz (1)
 • dalši wobrazowy tekst (1):
 • dalši wobraz (2): dalši wobraz (2)
 • dalši wobrazowy tekst (2):
 • dalši wobraz (3): dalši wobraz (3)
 • dalši wobrazowy tekst (3):
 • strDocId: 9d9bc87a 549a 42ea 8477 4c5ccd33ccda
 • kId:
 • dalše nadpismo:
 • Sonderformat: Standard
Gelesen 415 mal Letzte Änderung am stwórtk, 31 awgust 2023 23:59