Serbski wojerski pomnik z lěta 1869 w Njeswačidle

artikl hódnoćić
(0 )
 Njeswačanska cyrkej po nowowuhotowanju 1934: nalěwo němska marmorowa tafla za wopory wójny 1870/71, pódla na wjelb nošacym połstołpje serbska owalna tafla za wopory wójny 1866 Reprodukcija: wosada Njeswačidło Njeswačanska cyrkej po nowowuhotowanju 1934: nalěwo němska marmorowa tafla za wopory wójny 1870/71, pódla na wjelb nošacym połstołpje serbska owalna tafla za wopory wójny 1866 Reprodukcija: wosada Njeswačidło

Před 150 lětami prěnje serbske wopomnišćo za padnjenych poswjećene

W lěće 1869 dósta Njeswačanska cyrkej wopomnišćo za sydom wosadnych, kiž běchu w Prusko-awstriskej wójnje lěta 1866 padnyli. Ze złotym ramikom wobrubjenu owalnu pomjatnu taflu připrawichu napřećo klětce pódla wjelb nošaceho połstołpa na sewjernym boku cyrkwineje łódźe, hdźež bě za prědarja kaž za kemšerjow derje widźeć. Ramik bě horjeka z plastisce wusahowacymi chorhojemi a dalšimi wojerskimi emblemami debjeny. Na tafli steješe w bronzobarbnych pismikach serbski napis w frakturnym pismje: »Mjena / tych ßamych wojakow ſ njeswacžilskeje woßady, kotſiž ßu w wojni lěta 1866 ßwoju ßmjercź namakali: / 1) Jan Huſchmann ſ Bohowa. / 2) Pětr Libſcha ſ Dobroſchez. / 3) Jan August Hummel ſ Nowych Bóſchiz. / 4) Jan Glauſch ſ Małeho Pſchěſdrjenja. / 5) Handrij Schuza ſe Sarycža. / 6) Jakub Miſchnaŕ ſ Banez. / 7) Jan Bohuwěr Wenzel ſ Noweho Łuſcža.« Prawdźepodobnje bě přepodaće wopomnišća ze swjatočnym wotkryćom a spominanjom na padnjenych zwjazane, wo čimž pak powěsće njepředleža. Wotměł bě so podawk w lěću abo nalěću 1869, wšako w nowinskej rozprawje ze septembra rěka, zo bě to »hižom před wjacorymi njedźelemi«.1

Galerija

 • dalši wobraz (1): dalši wobraz (1)
 • dalši wobrazowy tekst (1):
 • dalši wobraz (2): dalši wobraz (2)
 • dalši wobrazowy tekst (2):
 • dalši wobraz (3): dalši wobraz (3)
 • dalši wobrazowy tekst (3):
 • strDocId: e134edf8 8e89 438d af6f c2ac48e2ea78
 • kId:
 • dalše nadpismo:
 • Sonderformat: Standard
Gelesen 1991 mal Letzte Änderung am srjeda, 30 oktobera 2019 10:45