kročel 1 wot 5: sej přistup wuzwolić

Skazam na znajmjeńša jedne lěto:
Prošu wuzwolće sej přistup.
* ma so wupjelnić
Fehler
Invalid Input
Prošu zapodajće předmjeno a swójbne mjeno.
Prošu zapodajće wužiwarske mjeno. Jeli je hižo wobsadźene, jewi so wotpowědny pokiw.
Zapodaće njebě korektne.
Zapodaće njebě korektne.
Prošu zapodajće e-mailowu adresu.
Invalid Input
Prošu zapodajće dróhu a čisło.
Bitte tragen sie die Straße ein.
Prošu zapodajće město abo wjes.
Prošu zapodajće póstowe čisło.
Bitte tragen sie hier ihre Telefonnummer ein.
* ma so wupjelnić
Invalid Input
Prošu wuzwolće rytmus zapłaćenja, z kotrymž chceće abonement zapłaćić.
Prošu wuzwolće sej wašnje zapłaćenja.

Za zapłaćenje ze SEPA-poćeženku je trjeba formular wućišćeć, wupjelnić, podpisać a nam z póštu připósłać. Wotknihujemy zličbowansku sumu wot wašeho podateho konta.

Prošu přepruwujće swoje podaća

produkt: .

płaćizna wob lěto: .

wašnje płaćenja/ Art der Bezahlung: .

rytmus płaćenja/ Bezahlung: .

narěčenje/ Anrede: .

titul/ Titel: .

mjeno / Name: .

wužiwarske mjeno/ Nutzername: .

e-mailowa adresa/ E-Mail-Adresse: .

kraj / Land: .

dróha a čisło / Straße und Hausnummer: .

.

město abo wjes / Ort: .

póstowe čisło / PLZ: .

telefon/ Telefon: .

Prošu akceptujće Powšitkowne wobchodne wuměnjenja (AGB) nakładnistwa.
Prošu akceptujće Wozjewjenje wo škiće datow nakładnistwa.
anti-spam
Prošu ličby prawje zapodać.
Invalid Input