Bernd Lindner

kulturny historikar

1 Kursiwne wuzběhnjenja - Bernd Lindner

Módra zyboli so bjezhoricontna lodowa krajina, přetřihana wot dweju so křižowaceju slědow. Kóžda přińdźe z druheho směra. Tak nawjazuje fotograf Jürgen Maćij hižo na knižnej wobalce swojeho runje tak hłuboko sahaceho kaž tež šěroko zapołoženeho fotoeseja optisce na jeho titul: »Ducy domoj – Unterwegs nach Hause«. Zdobom wujasnja z wólbu motiwa, zo njedawaše tón jedyn, stopnjowacy puć k wěstemu zaměrej – a njedawa. Přetož tež kónc wobeju slědow, jedna so wo rozpukliny w lodźe, njeje (hišće) wotwidźeć. Jeničce wobrazowy titul »Lód, Budyski spjaty jězor« pokazuje na lokalne zaměstnjenje swojeho pytanja za pućom, kotrež wjedźe jeho – jónu wjace – po njewěstym terenje. Přetož lód zamjerznjeneho spjateho jězora móže wotłamliwy być, kaž wotłamane kromy, wotsypy abo brjohowe pasma mnohich łužiskich jamow a kónčinow po wudobywanju brunicy, kotrež je Jürgen Maćij w swojim bohatym fotografowym žiwjenju do wobraza sadźił.

Předpołoži-li něchtó w swojim 70. žiwjenskim lěće wobrazowy zwjazk ze swójskimi dźěłami, za kotrež běše něhdźe 50 lět z fotowej kameru po puću, móhł tutón tež »bilanca« rěkać.